Zahlavi

Neutron Physics Department

Vedoucí:   RNDr. Pavel Strunz, CSc.    
Sekretářka:   Lenka Racková    
     

Kontakt:

 

Adresa:

Telefon:   +420 266 173 553   Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Oddělení neutronové fyziky
250 68 Řež
Česká republika
Fax:   +420 220 940 141  
E-mail:   onf@ujf.cas.cz