Zahlavi

Vzdělávací aktivity

V ÚJF každoročně pracuje kolem 30 doktorandů, 15 diplomantů a 5 studentů nižších ročníků vysokých škol. Téměř 20 pracovníků ÚJF přednese ročně víc než 30 semestrálních kursů na vysokých školách.

Na ÚJF jsou rozšířeny akreditace vybraných doktorských studijních programů Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze.

V ÚJF každoročně proběhne praxe několika zahraničních studentů. Laboratoře ÚJF navštěvují exkurse vysokoškolských i středoškolských studentů.