Zahlavi

Pro širokou veřejnost

Tradičně úspěšné Dny otevřených dveří řežského areálu 2023 

V pátek 10. a v sobotu 11. listopadu 2023 v řežském výzkumném areálu úspěšně proběhly tradiční Dny otevřených dveří v rámci Týdne Akademie věd ČR, každoročně pořádané společně ÚJF AV ČR, Ústavem anorganické chemie (ÚACH) AV ČR, ÚJV Řež a Centrem výzkumu Řež (CVŘ).

Pátek byl podobně jako v minulých letech vyhrazen základním a středním školám: navštívily nás mj. třídy ze známých pražských gymnázií Na Vítězné pláni a PORG.

dny-ams-pachnerovaKateřina Pachnerová Brabcová (ODZ) u zařízení MILEA při sobotním Dni otevřených dveří 2023

Sobota pak byla věnována široké veřejnosti. Během zhruba čtyřhodinové exkurze měli registrovaní návštěvníci možnost vydat se po jedné ze dvou tras: první z nich zahrnovala pracoviště chemie boru, reaktoru LR-0 a naši AMS laboratoř s urychlovačovým hmotnostním spektrometrem MILEA, druhá pracoviště procesů a bezpečnosti ukládání radioaktivních odpadů, reaktoru LVR-15 a naší Laboratoře Tandetronu. O velkém zájmu o naše pracoviště svědčilo celkem 19 skupin návštěvníků. Exkurze byly během dopoledne doplněny promítáním filmů v kinosále ÚJV, kde proběhla rovněž praktická ukázka historických přístrojů radiační ochrany jaderného výzkumu.

dny2023-semianVelký úspěch sklidil i Vladimír Semián z Laboratoře Tandetronu (vpravo) za hravé ukázky fyzikálních experimentů

Obdobně jako loni mohly letos na speciální výjimku navštívit zařízení ÚJF i mladší děti našich zaměstnanců, které se jinak do řežského areálu nedostanou.

Foto: J. Trejbal, CVŘ

 

ÚJF na Veletrhu vědy 2023 zaujal "bouřkovým autem" i radiouhlíkovým datováním

Od 8. do 10. června 2023 proběhl na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech další ročník Veletrhu vědy, největší vědeckopopularizační akce v ČR. Tradičně zde nechyběl ani stánek ÚJF AV ČR.

Osazenstvo našeho stánku tentokrát tvořili pracovnice a pracovníci laboratoří CRL a AMS. Radiouhlíková laboratoř CRL, provozovaná ÚJF ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, nechala návštěvníky tipovat, které vzorky lze datovat a které ne, zejména děti pak nahlížely do tajuplného stanu s falešnou slonovinou. Pozadí stánku představovaly ústavní roll-upy a postery na stěnách i videosmyčka ústavních filmů na monitoru, k dispozici byly ústavní brožury a další materiály. 

velvedy23-vyber3
Stánek ÚJF AV ČR na Veletrhu vědy 2023

V prostoru před stánkem byl obdobně jako loni vystaven automobil s vybavením pro měření bouřek, používaný pracovníky Oddělení dozimetrie záření zejména v rámci projektu CRREAT, jehož tým tuto část naší expozice připravil a vzal si na starost. O tom, že zaslouženou pozornost vzbudil i letos, svědčí několik návštěv předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové: postupně ji doprovázeli předseda Senátu Parlamentu ČR p. Miloš Vystrčil, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny p. Věra Kovářová a ministryně ČR pro vědu, výzkum a inovace p. Helena Langšádlová.

Pro děti zde byly k dispozici křížovky s tematickou tajenkou a za odměnu i tištěný komiks "Na výlet do vesmíru aneb Pozor, kosmické záření!", který vytvořilo ODZ ve spolupráci s výtvarnicí Radanou Přenosilovou. Komiks, který lze v elektronické podobě najít a volně stáhnout zde, je určen především pro žáky 1. stupně základních škol a vznikl díky podpoře programu Vesmír pro lidstvo, součásti Strategie AV21 Akademie věd ČR.

velvedy-vyber2
Rozhovor s návštěvníkem, v pozadí automobil k měření bouřek

Dětí zde bylo opravdu hodně: ve čtvrtek a částečně i v pátek dominovaly školní třídy, postupně vystřídané rodinami a návštěvníky všech věkových i znalostních kategorií. Stovky z nich navštívili i náš stánek. Vydařenou účast ÚJF letos organizačně zajistilo zejména Oddělení dozimetrie záření. 

velvedy23-vyber1
Malí návštěvníci tipují, co lze radiouhlíkově datovat


Týden AV ČR se Dny otevřených dveří v Řeži

Od 4. do 5. listopadu 2022 proběhly v řežském výzkumném areálu každoroční Dny otevřených dveří, spolupořádané v rámci Týdne Akademie věd ČR dvěma jejími ústavy – Ústavem jaderné fyziky a Ústavem anorganické chemie – spolu s ÚJV Řež a Centrem výzkumu Řež.

V pátek se školní skupiny, mezi které patřily třídy ze základních škol v Kolíně a Klecanech či z kralupského gymnázia, v ÚJF kromě AMS laboratoře podívaly i do Laboratoře Tandetronu. Sobota byla určena individuálním návštěvníkům i rodinám, ÚJF na ní byl zastoupen AMS laboratoří s urychlovačovým hmotnostním spektrometrem MILEA. Role odborných průvodců laboratoří se tentokrát ujali Jan Kameník a Kateřina Pachnerová Brabcová. Projekt RAMSES i ÚJF jako celek zde byly představeny i dvěma roll-upy, pro lepší představitelnost fungování AMS spektrometru využili prezentátoři i dřevěnou dráhu s vláčky. Ta byla ovšem určena zejména pro vysvětlování dětem zaměstnanců ÚJF v rámci mimořádné exkurze, přístupné i návštěvníkům pod 12 let, která společné dny otevřených dveří doplnila.

Naši spolupořadatelé představili výzkumné reaktory LR-0 a LVR-15 (CVŘ), oddělení vodíkových technologií (ÚJV) s vodíkovým automobilem v provozu, nanomateriály pro ochranu životního prostředí a výzkum degradace materiálů malířských děl (ÚACH). Návštěvníky zaujala i sbírka dozimetrů jednoho z pracovníků ostrahy areálu. 

REZ_3767

ÚJF AV ČR se na Dnech otevřených dveří podílel exkurzí v Laboratoři AMS se zařízením MILEA (zcela vlevo Kateřina Pachnerová Brabcová)

 

V Kolíně pro mladé konstruktéry

Vladimír Semián z Laboratoře Tandetronu vystoupil za náš ústav s „vakuovou show“ rovněž 23. června i na akci Já, konstruktér, uspořádané Střední průmyslovou školou strojní v Kolíně v tamějším Městském společenském domě a určené k popularizaci vědy a techniky žákům základních a středních škol. 

kolin-akce

 

Zábavná vědecká laboratoř: jubilejní 10. Vědafest

Oproti loňskému zářijovému termínu byl letos na 22. června poměrně nečekaně přesunut i jubilejní 10. ročník VědaFestu (s podtitulem Zábavná vědecká laboratoř), pořádaný na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích pod širým nebem a zaměřený nejvíce na žáky základních a středních škol. Tentokrát byla naše expozice o něco skromnější: na stánku samotném představil metodu radiouhlíkového datování na skutečných ukázkách zvířecích lebek a kostí s pomocí mikroskopu pracovník CRL Pavel Šimek. SUV automobil projektu CRREAT a jeho vybavení předvedl před stánkem Martin Kákona. Organizátory akce, konané i pod záštitou MŠMT ČR, jsou ČVUT v Praze, VŠCHT Praha a Dům dětí a mládeže hl. města Prahy.

vedafest22-vyber

Martin v Kákona v popředí představuje výbavu automobilu pro sledování bouřek, v pozadí na stánku Pavel Šimek objasňuje radiouhlíkové datování artefaktů a přírodnin.

 

Veletrh vědy opět po třech letech

Od čtvrtka 2. června do soboty 4. června 2022 proběhl na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech po tříleté koronavirové přestávce opět Veletrh vědy, největší česká vědecká akce pro veřejnost. Kromě malého stánku jsme tentokrát od pořadatelů dostali k dispozici i velkorysý prostor před ním, kde jsme poprvé vystavili automobil typu SUV pro výzkum bouřek, používaný v projektu CRREAT a v práci oddělení dozimetrie záření (ODZ). Pracovníci oddělení a projektu jej zde představili s mnoha přístroji, včetně vírníku (dronu) na střeše.

Stěny stánku byly obloženy našimi postery a rollupy, včetně novinek o radiofarmacích a otevření AMS laboratoře. Vážným zájemcům byly k dispozici naše ústavní brožury a další materiály, na monitoru běžela smyčka našich videofilmů. Část prostoru stánku jsme již tradičně svěřili oblíbenému „vakuovému mágovi“, našemu pracovníku Vladimíru Semiánovi se soupravou Pfeiffer Vacuum. V druhé polovině stánku představili pracovníci naší laboratoře CRL metodu radiouhlíkového datování i projekt RAMSES. Všechny naše prezentace přilákaly během několika dnů Veletrhu stovky lidí: žáků základních a středních škol, studentů vysokých škol, rodin s dětmi, ale i mladších a starších odborníků.

Dodejme, že pracovníci ODZ ÚJF byli v rámci Veletrhu přítomni i na stánku projektu Vesmír pro lidstvo, na kterém se rovněž podílíme.

velvedy-stanek

Stánek ÚJF AV ČR na Veletrhu vědy 2022 v "obležení" návštěvníky, v pozadí Vladimír Semián

velvedy22-2

Velký zájem vzbudil i automobil s výbavou pro měření bouřek v projektu CRREAT: Marek Sommer v ústavním prezentačním tričku naslouchá dotazům návštěvníka

semian-vakuovashow

K některým fyzikálním "trikům" nepotřeboval Vladimír Semián ani soupravu Pfeiffer Vacuum

 

Jaderněchemické odpoledne v Řeži bylo letos online

Součástí Týdne Akademie věd ČR jsou už tradičně Dny otevřených dveří řežského areálu. Letos se uskutečnilo 6. listopadu od 13 do 16 hodin v online podobě, pod názvem Jaderněchemické odpoledne v Řeži. Akci pořádají společně Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR a ÚJV Řež, a. s.

Ve své hodinové části představil V. Wagner nejprve společné počátky ústavu s jeho pozdějším rozdělením na ÚJF a ÚJV. Poté se věnoval minulosti i současné činnosti ÚJF AV ČR i chystaným projektům, například v testování materiálů pro budoucí jaderné reaktory včetně fúzních, či účinků kosmického záření na dozimetrické fantomy lidských těl při vesmírných misích. Popsal výhody, oblasti aplikace a specifika jednotlivých urychlovačů, používaných v ÚJF: cyklotronů U-120M, TR-24, Mikrotronu MT-25, lineárního urychlovače Tandetronu a novinky, urychlovačového hmotnostního spektrometru MILEA, který bude využíván zejména při datování v archeologii a dalších oborech. Zmínil rovněž využívání neutronových kanálů, které má ÚJF pronajaty u řežského jaderného rektoru LVR-15 a slouží jako zdroj termálních neutronů s nízkou energií, ale i k výzkumu magnetických vlastností. Na závěr Wagnerova vystoupení mohli zájemci shlédnout desetiminutový kreslený popularizační dokument Urychlovač částic z 6. série cyklu NezKreslená věda. Celý záznam vystoupení můžete shlédnout na Youtube kanále ÚJF zde.

http://www.ujf.cas.cz/cs/novinky/Jadernechemicke-odpoledne-v-Rezi-bude-letos-online/ 

tydenav-600x300 72dpi

 

VědaFest 2021: z onlinu do reálného světa

Již každoroční venkovní Festival vědy proběhl loni pouze v online podobě, letos ale 8. září opět i fyzicky, pod novým názvem VědaFest a s podtitulem Zábavná vědecká laboratoř na Kulaťáku. Stánek ÚJF AV ČR zde nemohl chybět.

http://www.ujf.cas.cz/cs/novinky/VedaFest-2021-z-onlinu-do-realneho-sveta/

festvedy1a