Zahlavi

Technicko-hospodářská správa

Vedoucí THS Jana Svobodová    
Asistentka Kateřina Nováková    
Referát rozpočtu, finanční účtárny
a operativně technické evidence
Jana Svobodová    
Referát MTZ a investic Martin Kocvelda    
Referát provozu Martin Strakatý    
Referát veřejných zakázek Lucie Smolová +420 266 173 252 zakazky@ujf.cas.cz