Zahlavi

Výzkum

Skupina Radiobiologie se soustředí na DNA poškození způsobené ionizujícím zářením na molekulární a buněčné úrovni. Kromě toho se zabývá teoretickým modelováním, které slouží jako doplňkový zdroj informací.

Další experimentální skupina se zabývá dozimetrií ve směsných polích záření, především kosmickým zářením na zemském povrchu a blízkém okolí Země a také mikrodozimetrií charakterizující přenos energie ionizujícího záření. V roce 2012 skupina zveřejnila online databáze měření na palubách letadel pomocí detektoru Liulin a neutronů na Lomnickém štítě.

Radioekologie a radiouhlíkové datování zkoumá pomocí analýz radionuklidů ve vzorcích životního prostředí některé antropogenní vlivy v současnosti. Jedná se napříkald o výskyt radionuklidů v okolí jaderných elektráren nebo projevy spalování fosilních paliv (s využitím stanovení 14C). S využitím radiouhlíkové datovací metody se laboratoř podílí i na výzkumu projevů antropogenních vlivů a klimatických změn v dobách minulých, stránky naší radiouhlíkové datovací laboratoře s mezinárodním kódem CRL jsou přístupné zde.