Zahlavi

Etická komise ÚJF AV ČR

Členové/členky Etické komise:

Předsedkyně: doc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.

Členky/členové:

  1. Ing. Veronika Brychová, Ph.D.
  2. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.
  3. Zuzana Vycpálková, DiS.
  4. Prof. Ing. Jan Kučera, CSc.

Externí členky/členové:

  1. Ing. Silvie Švarcová, Ph.D.
  2. Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Členové a členky Etické komise ÚJF AV ČR byli jmenováni ředitelem ÚJF k 1. 10. 2023.