Zahlavi

Emeritní pracovníci

 

Emeritní vědečtí pracovníci AV ČR:

Ing. Otokar Dragoun, DrSc. dragoun@ujf.cas.cz
doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc. hnatowicz@ujf.cas.cz

Emeritní pracovníci AV ČR jsou členy Shromáždění výzkumných pracovníků ÚJF AV ČR.