Zahlavi

Mezinárodní spolupráce

Fyzici ÚJF se účastní velkých experimentů jako STAR - BNL, ALICE LHC - CERN, experimenty v GSI a GANIL, neutrinový experiment KATRIN. Na druhé straně některá lokální zařízení ÚJF jsou vyžadována a užívána zahraničními partnery. Cyklotron U-120M slouží  k měření astrofyzikálně významných jaderných reakcí (spolupráce Řež-Texas-Catanie). Unikátní generátor rychlých neutronů instalovaný u cyklotronu je užíván pro měření aktivačních účinných průřezů potřebných mimo jiné pro perspektivní jadernou energetiku (např. pro projekty IFMIF a ITER).

SINE2020

Laboratoř neutronové fyziky, která provozuje zařízení neutronové fyziky pro materiálový výzkum u výzkumného reaktoru LVR-15 (reaktor provozován Centrem výzkumu Řež) se účastní rozsáhlé evropské spolupráce na projektu SINE2020 (Science and Innovation with Neutrons in Europe in 2020) v rámci programu HORIZON 2020.

Vysoce citlivá mikrosonda byla nedávno instalována u urychlovače Tandetron 4130 MC s podstatnou pomocí spolupráce s ATOMKI Debrecen.

Rozsáhlé mezinárodní spolupráce existují ve většině oblastí zájmu ÚJF, jako jsou teoretická a matematická fyzika, neutronová fyzika, jaderné analytické metody a radiační dozimetrie.