Zahlavi

Hodnocení činnosti ÚJF

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR se provádí na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Cílem je zvyšování kvality vědecké a odborné činnosti, zapojování pracovišť do mezinárodní vědecké činnosti a kvalitní naplňování dalších funkcí pracovišť AV ČR. Výsledky hodnocení zaroveň slouží jako jeden z podkladů k diferencovanému institucionálnímu financování pracovišť AV ČR.

Více informací k hodnocení lze nalézt na webu Akademie věd.

Většina dokumentů je vzhledem k mezinárodnímu charakteru hodnocení k dispozici pouze v anglickém jazyce.