Zahlavi

Rada ÚJF

Předseda Rady

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
e-mail: wagner@ujf.cas.cz
tel.: +420 212 241 682

Interní členové:

prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D. (místopředsedkyně)
RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
RNDr. Petr Bydžovský, CSc.
Ing. Jan Kameník, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.
RNDr. Petr Lukáš, CSc.
Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Externí členové:

prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.
prof. Jiří Chýla, CSc.
prof. Ing. Jan John, CSc.
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.

Stanovisko Rady k zajištění optimální věkové struktury ústavu

Stanovisko v PDF

Zápisy rady ÚJF

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007