Zahlavi

VPN - Virtual Private Network

Základní informace

VPN (Virtual private network) = Virtuální privátní síť, slouží pro propojení počítačů do jedné virtuální sítě, i když jsou fyzicky v různých sítích. V našem případě se jedná o připojení vzdálených počítačů do ústavní sítě pomocí zabezpečené (šifrované) komunikace. Po připojení do VPN získá (např. domácí) počítač IP adresu v síti ÚJF a vůči ostatním počítačům/serverům v ústavní síti se tváří, jako by byl její součástí.

Získáte tím tak přístup

POZN. Přístup do některých knihoven přes VPN je obtížně realizovatelný (technické a bezpečnostní principy). Některé knihovny nabízejí možnost přihlásit se přes federaci identit, v našem případě Czech academic identity federation eduID. EduID přístupové údaje jsou u nás známy jako tzv. Verso, viz http://www.ujf.cas.cz/cs/intranet/pocitacova-sit-ujf/VERSO/.

Příklad přístupu do Web of Science - na stránce Web of Knowledge v části Institutional Sign In rozklikněte seznam Select Institution a nalezněte položku Czech academic identity federation eduID. Následně vyplňte své EduID údaje a přihlaste se.

Příklad přístupu do Scopus - na stránce Scopus v části Check access  (via your institution) vyplňte jméno našeho ústavu - Ústav jaderné fyziky AV ČR. Tlačítko Sign in via your instution vás přesměruje na eduID přihlášení.

Jméno a heslo pro připojení k VPN

Pro přihlášení do VPN sítě ÚJF se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako v síti eduroam. Více na eduroam v ÚJF AV ČR.

Nastavení počítače pro připojení k VPN

V ÚJF provozujeme přístupový bod

Pro připojení je nutné použít program Cisco AnyConnect Secure Mobility Client a potřebujete znát:

  • přístupový bod – vpn1.ujf.cas.cz
  • přihlašovací jméno uživatele – zadává se ve tvaru user@ujf.cas.cz
  • heslo uživatele - totožné jako v případě sítě eduroam


Pro instalaci se připojte webovým prohlížečem na jednu z výše uvedených adres a vyplňte:

  • USERNAME: vaše eduroam přihlašovací jméno ve formě user@ujf.cas.cz
  • PASSWORD: vaše eduroam heslo

Po úspěšném přihlášení vám bude nabídnuto stažení VPN klienta pro váš operační systém. Spusťte instalaci a postupujte podle návodu na Download & Install stránce.

V případě problémů se obraťte na vašeho IT pracovníka, případně na itu@ujf.cas.cz.

Pro mobilní zařízení instalujete VPN klienta z odpovídajícího store:

iPhone/iPad Apple App Store (iOS)
Android Android Apps - Google Play

      

IT informace