Zahlavi

Útvar ředitele

 

Ředitel

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
e-mail: svoboda@ujf.cas.cz
tel. : +420 220 941 147

Zástupce ředitele

prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D.
e-mail: mackova@ujf.cas.cz
tel. : +420 220 941 147

Vědecký tajemník

Ing. Kameník Jan, Ph.D.
e-mail: kamenik@ujf.cas.cz 
tel.: +420 266 172 652, +420 212 241 683, +420 910 256 703

Sekretariát ředitele

Eva Křivánková
e-mail: krivankova@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 637

Referát radiační ochrany a bezpečnosti práce

 Michal Dobeš
 e-mail: mdobes@ujf.cas.cz
 tel.: +420 266 173 251

Referát informačních technologií

Ing. Petr Škrabal
e-mail: skrabal@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 260

Referát zahraničních styků

Romana Navrátilová
e-mail: r.navratilova@ujf.cas.cz
tel.:+420 266 173 272

Referát projektů SF

Ing. Kateřina Vonková
e-mail: vonkova@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 298

Referát PaM - mzdová účetní

Hedvika Petržílová
e-mail: petrzilova@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 275

Referát PaM - personalistka

Zuzana Vycpálková, DiS.
e-mail: vycpalkova@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 268

Nela Martišová, Bc.
e-mail: martisova@ujf.cas.cz
tel.:+420 266 173 265

Manažer pro publicitu

Mgr. David Šebek
e-mail: sebek@ujf.cas.cz 
tel.: +420 266 173 366