Zahlavi

Oddělení dozimetrie záření

Vědecké aktivity se soustředí zejména na výzkum účinků nízkých dávek záření, charakterizaci přenosu energie ionizujícího záření na molekulární a buněčné úrovni, výzkum kosmického záření na Zemi a na palubách letadel a kosmických lodí, na studium projevů antropogenních vlivů v přírodě, radiouhlíkové datování a na další otázky dozimetrie a mikrodozimetrie.

Podrobnosti si můžete přečíst v záložce Výzkum.

Pro náš a případně i váš výzkum disponujeme unikátním vybavením, které jsme pro vás shrnuli v záložce Vybavení.

Původně samostatný ústav věnující se výzkumu v dozimetrii založil v roce 1953 známý český fyzik František Běhounek, který se také stal jeho prvním ředitelem. Roku 1994 institut přešel pod Ústav jaderné fyziky AV ČR jako Oddělení dozimetrie záření a jeho vedením byl pověřen František Spurný. Ten oddělení řídil až do své smrti v roce 2010. Budova našeho oddělení sídlí v areálu Nemocnice Na Bulovce a pod vedením Marie Davídkové v letech 2011 - 2022 prošla vnitřní i vnější rekonstrukcí.
 
Někteří z nás přednášejí na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze a také pravidelně vypisujeme témata studentských prací bakalářských, magisterských i doktorských programů (více naleznete v záložce Informace pro studenty).