Zahlavi

Informace pro studenty

Oddělení dozimetrie záření aktuálně vypisuje několik studentských témat bakalářských, magisterských i postgraduálních programů, především pro studenty FJFI ČVUT. Pokud vás nějaké téma zaujalo, prosím kontaktujte nás.

Na našem oddělení probíhá výuka několika předmětů pro studenty FJFI ČVUT. V zimním semestru jsou to Mikrodozimetrie (Kateřina Pachnerová Brabcová) a Dozimetrie neutronů (Ondřej Ploc), v letním semestru Radiobiologie (Marie Davídková) a Metody integrální dozimetrie (Iva Ambrožová).

Pokud máte chuť, otestujte svoje základní znalosti o radioaktivitě ZDE.