Zahlavi

Spolupráce

Mezinárodní
 • Advanced Cyclotron Systems Inc., Vancouver, Kanada
 • Institut für Kernchemie, Johannes Gutenberg-Universität Mohuč, Německo
 • Institut für Kern- und Teilchenphysik, Technische Universität Dresden, Německo
 • Institut für Kernphysik,Universität Münster, Německo
 • Institut für Radiopharmazie, Helmholtz-Zentrum Rossendorf, Německo
 • Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe, JRC
 • International Atomic Energy Agency, Vídeň
 • Physik-Institut, Universität Zürich, Švýcarsko
Národní
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
 • Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
 • Lékařská fakulta UK, Praha
 • Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc, Olomouc
 • Envinet a.s.
 • ÚJV a.s.