Zahlavi

Historie-milníky

Významná vylepšení cyklotronu U-120M

  • Isochronní cyklotron U-120M byl navržen a zkompletován v „Laboratoři jaderných problémů“  Spojeného ústavu pro jaderný výzkum v Dubně v roce 1977
  • fyzikální návrh a realizace tras pro vývod svazku, vývod svazku elektrostatickými deflektory (nová konstrukce fokusačních magnetů, magnetu monochromátor, ohýbacích magnetů OM1, OM2) v letech 1980–1982
  • axiální injekce v letech 1990–1994
  • projekt urychlování záporných iontů v letech 1992–1996
  • nový systém ovládání (LAN, Novell Netware 3.12, ISOLDA) v letech 1995–1996
  • matematický model cyklotronu, dynamická simulace svazku, vývoj stále pokračuje
  • nový systém chlazení v roce 2002
  • povodně v roce 2002
  • centrální distribuce LN2 v roce 2006
  • nový duant s otvory pro lepší odčerpání