Zahlavi

Vybavení

V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce laboratoří a vůbec celé budovy. Nyní máme k dispozici především

 • radiouhlíkovou datovací laboratoř s mezinárodním kódem CRL (webové stránky můžete navštívit zde), která je provozována ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR
 • laboratoř pro nízkopozaďová měření a práci s radioaktivními materiály 
 • laboratoř pro biofyzikální experimenty

K základnímu vybavení našeho oddělení patří:

 • Fotonové svazky (60Co, 137Cs)
 • Neutronové zdroje
 • Dva kapalné scintilační spektrometry (TriCarb 3170, Quantulus 1220)
 • Počítačový analyzátor obrazu LUCIA G s mikroskopem Leitz a softwarem NIS-Elements 2.30
 • Mikroskopický systém HSP-1000 firmy SEIKO Precision INC vybavený mikroskopem a vyhodnocovacím softwarem HspFit
 • Základní vybavení pro radiační metrologii a měření ve směsných polích záření, včetně neutronů a vysokoenergetického záření
 • Tkáňově ekvivalentní proporcionální počítač HAWK pro měření ve smíšených radiačních polích
 • Detektory s křemíkovou diodou (AIRDOS, SPACEDOS, LABDOS) pro měření ionizujícího záření na palubách letadel, stratosférických balónů, satelitů a vesmírných lodí
 • Pixelové detektory Timepix
 • Stripové detektory
 • Gama spektrometry s anorganickým krystalem (RT51, GROWTH, GEODOS)
 • Kapalný scintilační detektor
 • Termoluminiscenční detektory a reader Harshaw 3500 pro vyhodnocování
 • Detektory stop v pevné fázi a vybavení pro jejich vyhodnocování
 • Velký plastový scintilátor SEVAN instalovaný na Milešovce
 • Měřící platforma na auto vybavená vysokorychlostní kamerou, anténami a detektory ionizujícího záření určená pro měření v bouřkách
 • Fluorescenční vzpřímený mikroskop ZEISS AxioImager M2 TL/FL s barevnou a monochromatickou kamerou
 • Hlubokomrazící mrazák
 • Centrifugy
 • Laminární box a CO2 buněčné inkubátory
 • Cytomer Muse
 • Mikrodestičkový spektrofotometr Epoch
 • FTIR spektrometr
 • Stereomikroskopy
 • Preparativní plynový chromatograf Agilent 8890 s FID detektorem a kolektorem frakcí s hmotnostním spektrometrem a průletovým analyzátorem TOF
 • Sektorový spektrometr ThermoFisher Scientific s elementárním analyzátorem Smart Flash
 • Lyofilizátor