Zahlavi

Projekty

Aktuální projekty oddělení

Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů

  • Technologická agentura České republiky, projekt č. TA02010797 v programu Alfa

FCB-modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu

  • Technologická agentura České republiky, projekt č. TA03010315 v programu Alfa

Terapeutická radiofarmaka na bázi monoklonálních protilátek a peptidů značených 177Lu a 90Y: vývoj a preklinické hodnocení

  • IAEA Research Contract no. 16620, součást Koordinovaného výzkumného projektu

Měření neznámých excitačních funkcí reakcí (3He,xn) na monoizotopních prvcích a jejich porovnání s výsledky výpočtů predikčních kódů

  • IAEA Research Contract no. 16667

Vyhodnocení dostupných experimentálních účinných průřezů jaderných reakcí pro monitoring cyklotronového svazku a pro vznik radionuklidů s využitím v nukleární medicíně; nová měření vybraných excitačních funkcí

  • IAEA Research Contract no. 17461, součást Koordinovaného výzkumného projektu

Výzkum biokonjugovaných fragmentů monoklonálních protilátek Nimotuzumab a Trastuzumab značených nekonvenčními kovovými radionuklidy pro onkologickou diagnostiku

  • interní projekt Akademie věd České republiky č. M100481201
Aktuální projekty, na nichž se aktivně podílejí pracovníci oddělení

Biokompatibilní nanodiamantové sondy pro multimodální zobrazovaní in vivo

  • Grantová agentura České republiky č. P108/12/0640

Česká účast v mezinárodním neutrinovém experimentu KATRIN

  • Grantová agentura České republiky č. P203/12/1896