Zahlavi

FAIR-CZ

07. 02. 2024
Ve středu dne 17. ledna 2024 se v reprezentačních prostorech Vila Lanna v Praze uskutečnilo výroční setkání Vědeckého poradního sboru (SAC – Scientific Advisory Committee) projektu FAIR-CZ. ...
25. 07. 2023
Detektorové moduly pro GADAST dodal v prvních měsících roku 2023 český tým projektu FAIR-CZ-OPII do mezinárodní laboratoře FAIR v Darmstadtu.
24. 07. 2023
Unikátní scintilační PbWO4 detektory pro Elektromagnetický kalorimetr (ECAL), určené pro vědecký pilíř PANDA, byly letos dodány českým týmem projektu FAIR-CZ-OPII do mezinárodní laboratoře FAIR.
26. 06. 2023
Speciální seismicky odolnou detektorovou platformu instaloval v červnu 2023 český tým projektu FAIR-CZ-OPII v experimentální hale CBM, budované ve vznikající mezinárodní laboratoři FAIR v Darmstadtu.
20. 06. 2023
Český tým projektu FAIR-CZ-OPII v červnu dokončil instalaci všech šesti sektorů nového elektromagnetického kalorimetru (ECAL) pro experiment HADES, součást pilíře CBM v mezinárodní laboratoři FAIR, budované v Darmstadtu.
01. 12. 2022
Vedení jedné z největších Velkých výzkumných infrastruktur (LRI) budovaných v současnosti v Evropě, urychlovačové laboratoře FAIR, strávilo 24. a 25. listopadu v České republice dva hektické dny. ...