Zahlavi

O projektu

project01 fair23-duben fair23-1 project04

Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research GmbH) je nově budovaná velká evropská mezinárodní výzkumná infrastruktura, která je součástí Cestovní mapy ESFRI (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury). FAIR s celoevropským významem a působností v oblasti jaderné a hadronové fyziky vzniká v Darmstadtu v návaznosti na výzkum zdejší německé národní laboratoře GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung), jejíž kapacity bude rovněž využívat.

Postup výstavby FAIR můžete sledovat zde.

FAIR zahrnuje výzkumné programy ve čtyřech vědeckých pilířích: výzkumu stlačené baryonové hmoty (CBM a HADES); anihilace antiprotonů (PANDA); struktury radioaktivních jader, jaderné astrofyziky a souvisejících reakcí (NuSTAR); atomové a plazmové fyziky i jejich aplikací (APPA).

Laboratoř FAIR, jejímž jádrem je urychlovač těžkých iontů SIS100, bude jedinečná zejména díky produkci velmi intenzivních svazků relativistických těžkých iontů, které umožní studovat velmi vzácné reakce vedoucí k podprahové emisi tzv. půvabných částic v jádro-jaderných srážkách (pilíř CBM) a tedy podstatně přispět k ověření jaderně-fyzikálního modelu fúze neutronových hvězd generující gravitační vlny, za jejichž objev byla udělena Nobelova cena za fyziku za rok 2017. Dále tyto velmi intenzivní svazky ze SIS100 umožní produkci intenzivních svazků radioaktivních jader (pilíř NuSTAR) a tudíž studium v laboratoři reakcí vedoucích k produkci prvků uvnitř hvězd, tzv. nukleogeneze. V nepolední řadě bude možná produkce unikátních svazků antiprotonů v akumulačních prstencích (pilíř PANDA), která umožní studium exotických, jinak těžko dosažitelných částic, tzv. glueballů nebo tetraquarků. Pro budoucí fúzní reaktory má zásadní význam studium podmínek pro vytvoření vysoce stlačeného plazmatu a následnou fúzní reakci (pilíř APPA), vyžadující velmi intenzivní svazky těžkých iontů, které poskytne urychlovač SIS100. FAIR také bude testovacím pracovištěm evropské kosmické agentury ESA pro studium dopadů kosmického záření na astronauty během připravované mise na Mars (pilíř APPA).

 

logo_fair02 eu-msmt