Zahlavi

Kontakt

Oddělení jaderné spektroskopie 
Ústav jaderné fyziky AV ČR 
veřejná výzkumná instituce

Ulice a číslo popisné:   Hlavní 130
Obec:   Husinec-Řež
PSČ:   250 68
IČ:   61389005
DIČ:   CZ61389005
Statutární zástupce (ředitel):   Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
Odpovědná osoba v projektu:   RNDr. Andrej Kugler, CSc.
Číslo účtu:   211712526/0300
Telefon:   +420 212 241 685
Fax:   +420 910 256 689
E-mail:   kugler@ujf.cas.cz
Elektronický registr:   ujf@ujf.cas.cz
ID Data Box:   t8xmzqw

 

logo_fair02 eu-msmt