Zahlavi

antiProton Annihilation at Darmstadt - PANDA

Výzkumný program PANDA využije antiprotonové svazky nebývalé intenzity a kvality. Ty budou produkovat v interakcích s protonovým terčem různé kompozitní částice, obsahující tzv. „podivné“ a „půvabné“ kvarky. PANDA bude zkoumat interakce antiprotonů s materiály, strukturu protonu a antiprotonu a jejich polarizaci, tedy jakým způsobem vzniká spin (moment hybnosti) protonu.

Čeští vědci v tomto programu významně přispívají k výzkumu, vývoji a konstrukci elektromagnetického kalorimetru na bázi krystalů PbWO4 a k detektoru Micro Vertex. Rozvíjí se silná interakce s českým průmyslem – spolupráce s turnovskou firmou CRYTUR na rozvoji výrobních metod a masové produkci unikátních krystalů PbWO4.

http://www.ujf.cas.cz/cs/novinky/Ceske-scintilacni-detektory-na-bazi-krystalu-PbWO4-jsou-uz-v-Darmstadtu/

 

 

logo_fair02 eu-msmt