Zahlavi

Atomic, Plasma Physics and Applications - APPA

Výzkumný pilíř APPA využije vysoce intenzivních svazků stabilních i radioaktivních jader pro širokou škálu studií různých materiálů a biologických vzorků či tkání, cílí ovšem i na nové způsoby zpracování dat. APPA zahrnuje několik experimentálních programů (kolaborací):

  • BIOMAT - biologie a věda o materiálech (Biology and Material Science)
  • FLAIR - laboratoř pro nízkoenergetický výzkum s antiprotony a těžkými ionty (Facility for Low-Energy Antiproton and Heavy Ion Research)
  • HEDgeHOB - hustá vysokoenergetická hmota generovaná svazky těžkých iontů (High Energy Density Matter generated by Heavy Ion Beams)
  • SPARC - spolupráce v atomovém výzkumu tzv. nasbíraných částic (Stored Particles Atomic Research Collaboration)
  • WDM - zahřátá hustá hmota (Warm Dense Matter)

Čeští vědci pracují ve zmíněném biolékařském výzkumném programu BIOMAT.

Český výzkum se zde zaměří na optimalizaci iontové léčby rakoviny: redukci nejistot při podávání dávky, způsobených přítomností implantátů, CT artefaktů a pohybových orgánů, zvýšení přesnosti výpočtu dávky a zlepšení porozumění biologické účinnosti iontového svazku.

Budou studovány i možnosti využití radioaktivního svazku izotopů uhlíku 11C pro léčbu rakoviny.

 

logo_fair02 eu-msmt