Zahlavi

Historie LNAM

1956 - metoda RBS (Rutherford Back Scattering)

Prof. Čestmír Šimáně, RNDr. Jan Urbanec, polovina 50. let 20. století:
spektra charakteristického rtg. záření na kaskádním urychlovači v Praze-Hostivaři
 
RNDr. Josef Habanec, polovina 60. let 20. století:
RBS a RBS-C měření na Van de Graaffově urychlovači v Řeži
 
 
1970 - metoda PIXE (Proton Induced X-Ray Emission)

Ing. Jiří Kvítek, ing. Vladimír Hnatowicz, ing. Ivan Obrusník, RNDr. Vladimír Havránek, polovina 80. let 20. století: PIGE, PIXE
Spolupráce s Ústavem anorganické chemie (ÚACH) a Ústavem fyzikální chemie (ÚFCH) (ing. J. Plešek, RNDr. Č. Jech)

    

Již doslouživší Van de Graaffův urychlovač, uvedený do provozu v polovině 60. let 20. století. Maximální napětí 3,5 MV, rf zdroj protonů a alfa částic. Nyní umístěn v Národním technickém muzeu v Praze

Experimentální uspořádání koncem 80. let:

history_04_big    history_05_big

PIGE                                                                                       RBS

history_06_big      PIXE

Informační bulletin Skupiny jaderných analytických metod 2006