Zahlavi

Laboratoř neutronové fyziky - horizontální kanály

Laboratoř neutronové fyziky (NPL) byla založena v rámci ÚJF pro experimenty v oblasti neutronové fyziky v souladu s výzkumným programem ÚJF a pro poskytování experimentálních zařízení a zkušeností ve výzkumu externím uživatelům v režimu otevřeného přístupu. Neutronové kanály, pronajaté u jaderného výzkumného reaktoru LVR-15, jsou používány pro materiálový výzkum využívající neutronové difrakce, pro experimenty základního výzkumu v jaderné fyzice a pro neutronovou aktivační analýzu.

Základní a aplikovaný výzkum s neutrony 

Výzkum pomocí neutronů se provádí na pěti horizontálních kanálech se svazkem tepelných neutronů a na vertikálním ozařovacím kanálu výzkumného reaktoru LVR-15, pronajatých od provozovatele reaktoru (Centrum výzkumu Řež s. r. o.).  

LNF používá svazky neutronů pro experimenty s rozptylem neutronů, pro jaderné analytické metody a pro základní výzkum v jaderné fyzice. Činnost Laboratoře neutronové fyziky je zaměřena zejména dvěma směry:

Rozptyl neutronů se používá ke studiu struktury materiálů v různých škálách velikostí, od uspořádání atomů v krystalové mřížce po mikroskopické heterogenity na nano- a mikroskopických měřítkách. Vysoká penetrace neutronů ve většině materiálů umožňuje provádět tyto testy nedestruktivně ve velkém objemu a/nebo speciálním prostředí vzorku (nízké a vysoké teploty, mechanické zatížení).

Jaderné reakce neutronů s vzorkem se používají k analýze koncentrací nebo koncentračních profilů prvků v pevných látkách a také pro fundamentální jadernou fyziku.

 

Přístroje NPL u výzkumného reaktoru LVR-15

Neutronové svazky na horizontálních kanálech

Pět zařízení pro rozptyl neutronů je instalováno na čtyřech horizontálních kanálech tepelných neutronů (HK4, HK6, HK8 a HK9) a slouží především k výzkumu v oblasti materiálových věd a ve fyzice pevných látek. Jeden horizontální kanál (HK3) využívá speciální svazek pro neutronové hloubkové profilování (NDP), promptní gama aktivační analýzu (PGAA) a základní výzkum v jaderné fyzice.

Neutronová aktivační analýza (NAA) pomocí vertikálního ozařovacího kanálu

Metody jaderné spektroskopie jsou využívány skupinou neutronové aktivační analýzy. Tato skupina se podílí na vývoji pokročilých analytických postupů pro neutronovou i fotonovou aktivaci v nedestruktivním i radiochemickém režimu a jejich aplikací ve víceoborovém výzkumu, zejména v environmentálních, biolékařských, geochemických a kosmochemických vědách

 

Přístup pro externí uživatele

Laboratoř neutronové fyziky nabízí otevřený přístup ke svým zařízením pro externí uživatele. Způsoby přístupu jsou následující:

  1. Otevřený přístup prostřednictvím žádosti s návrhem experimentu, podané přes Uživatelský portál CANAM.
  2. Navázáním spolupráce s vědeckým pracovníkem NPL na výzkumném programu podporovaném NPL (tzv. interní experimenty). Máte-li zájem o tento druh spolupráce, kontaktujte prosím příslušnou osobu odpovědnou za dané zařízení (instrument responsible). Dlouhodobé interní experimenty podléhají stejnému postupu předkládání návrhů jako externí výzkumné projekty.
  3. Využití časové kvóty, přidělené konkrétnímu zařízení v rámci případných dvoustranných smluv.
  4. Pro komerční účely jsou poskytovány placené služby. Uživatelé ze soukromého a průmyslového sektoru mají možnost nakoupit různý časový rozsah přístupu k zařízením LNF. Testovací měření a studie proveditelnosti mohou být poskytnuty zdarma před schválením komerčního experimentu.

 

SINE2020 a další evropské projekty

Metody neutronové fyziky jsou základem pro porozumění materiálům a jejich zpracování. Projekt SINE2020 (z rámcového programu HORIZON2020), který byl zahájen v říjnu 2015, vytvářel kolem evropských neutronových zdrojů jejich propojením prostředí příznivé pro inovace prováděné průmyslovým výzkumem. Infrastruktura NPL CANAM byla partnerem v projektu SINE2020 a v jeho pracovním balíčku „Průmyslové poradenství“. Tento balíček poskytoval evropským podnikům bezplatná testovací měření v evropských neutronových laboratořích, včetně infrastruktury NPL CANAM.

Mnoho experimentů, provedených v minulých letech pomocí neutronových svazků, provedly zahraniční výzkumné skupiny v rámci mezinárodního přístupu NPL-Access, podporovaného programy konsorcia NMI3 pod rámcovými programy EU FP6 a FP7. LNF se účastnila podprogramu Access v rámci těchto projektů. Díky němu vědecké skupiny z členských států EU a přidružených států měly nárok na cestovní grant, poskytovaný Evropskou komisí.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Neutron Bragg diffraction optics

Experimental investigations in this field are concentrated on experimental studies of the dispersive monochromators providing high and ultra-high angular and/or energy resolution. We have done several tests of ultra-high resolution dispersive monochromators based on multiple reflections excited in elastically deformed perfect crystals. High-resolution monochromatic neutron beams also opened new possibilities of application for an alternative radiography technique, for the so called phase contrast radiography.

History

The studies in the field of Bragg diffraction optics has in NPI CAS a long tradition starting by investigations of neutron diffraction by ultrasonically vibrating perfect and nearly perfect single crystals and followed by investigations of neutron diffraction by cylindrically bent perfect crystals. In the last decades many papers have been published in which successful employment of curved perfect Si or Ge crystals as neutron monochromators or analyzers in particular diffraction experiments have been reported. It has been found e.g. that due to the spatial condensation of neutrons (because of asymmetric diffraction geometry or focusing in real space), at the sample position one may obtain a high monochromatic beam density comparable or higher than that of the mosaic monochromators. Taking into account reflectivity and the resolution properties of curved crystals Popovici et. al. from Missouri University demonstrated a feasibility of the optimized curved crystal three axis spectrometer for inelastic neutron scattering which had the properties generally better than those of spectrometers employing flat mosaic crystals. New interest in the reflectivity and focusing properties of curved perfect crystals has been evoked also by successful testing of the bent  perfect crystals employed in double-monochromator systems, or for medium and high resolution small-angle scattering diffractometers. Favourable properties of the bent Si or Ge crystal for short wavelength monochromatization have also been reported. Furthermore, very efficient original double and triple axis arrangements employing bent perfect crystals have been proposed and then tested for residual stress measurements of polycrystalline materials. In the last decade the neutron diffraction group of NPI ASCR, v.v.i. has been concentrated on the development of new unconventional types of focusing neutron monochromators permitting significantly to increase figure of merit of some dedicated neutron scattering instruments and also on development of the so called dispersive monochromators based on multiple reflections realized either in one bent perfect crystal or by means of sandwich of two curved crystal slabs.

Prospects

However, in spite of the successful use of the focusing techniques in the field of neutron scattering, their potential has not yet been fully explored. The tools necessary for their implementation have yet to be developed, especially when the whole design of the diffractometer system must be individually considered. A large open area still exists in the field of inelastic neutron scattering, powder diffractometry, neutron reflectometry and particularly in TOF diffractometry and spectrometry. The possibility of using the neutron Bragg diffraction techniques based on the elastically deformed perfect crystals elements for the TOF experiments has appeared highly demanded in relation to new neutron sources and projects as ISIS (England), J-Park (Japan), SNS (USA) and ESS (Sweden).

Neutron powder diffraction

Neutron powder diffraction is complementary technique to the X-ray powder diffraction. It permits to determine crystal and/or magnetic structure of powder or polycrystalline materials, analyse their phase composition, study phase transitions in-situ , etc.

Neutron based studies permits the determination of the structural details and dynamics of atomis arrangements in materials from simple measurements of scattering processes. Neutrons are scattered by nuclei, are sensitive to the atomic magnetic moments, and have scattering and absorption cross-sections independent of atomic number and mass. From this description one can extract advantages of using the neutrons as a solid matter probe.

Here are some of the advantages for using the neutron diffraction technique:

  • deep sample penetration - study of the changes taking place in the volume of the sample not just on the surface; possible to use closed sample environments
  • see the light elements - neutrons can "see" the light elements as a hydrogen (deuterium) or oxygen; some of the elements have negative scattering length -> distinguishing elements standing beside in the periodic table
  • direct interaction with magnetic structure - observation of the magnetic reflections -> study of the magnetic structure

As happened in the life some advantages can be also disadvantages. Deep sample penetration is one of this double-edge sword property. Due to this one need large sample volume for neutrons can scatter from.

Here are some disadvantages when you work with the neutron diffraction:

  • large sample needed - one of the biggest disadvantage; for the good experiment we need the sample volume of few (2-3) cc
  • small neutron flux - the reactor provide small neutron flux so the collecting time can be long

Powder diffractometer MEREDIT available in the Neutron Physics Laboratory

In the Neutron Physical Laboratory there is available neutron powder diffraction instrument called MEREDIT which is open for the scientist across the research fields. If you think that you have some interesting sample and advantages of the neutron diffraction is what you looking for please do not hesitate to contact the instrument responsible.

 
Investigation of internal strains in polycrystals

Because of their high penetration ability into most materials thermal neutrons have been found very useful probe in measurements of internal strains in polycrystalline samples. The neutron diffraction technique can provide information on both macro- and micro-strains. The determination of macrostrains (e=Δd/do) is based on the measurement of small angular shifts of diffraction peaks caused by small lattice-parameter variations of Δd in a sampled volume with respect to the stress-free lattice spacing do. The magnitude of stress can be calculated by using appropriate elastic moduli. Investigation of microstrains is based on the analysis of the shape of broadened diffraction profiles. Two high-resolution neutron strain scanners are available at the medium-power reactor LVR-15 in NPI Řež. The instruments are equipped with curved Si and Ge monochromators and with linear high-resolution position-sensitive detectors for fast recording of diffraction profiles.

Deformation rig for in-situ experiments

Both diffractometers operate with a sufficiently high Δd/d-resolution of about (2-2.5)x10-3, information on microstrain state of materials could be thus received as well. Recently, a lot of work has been done investigating the distribution of residual strains resulting from different technological treatments as well as phase specific strains in multiphase materials and in composites. Nowadays, of special interest are deformation tests realized in situ at the neutron beam. Such experiments are possible due to the small and compact deformation rig enabling both tensile and compressive tests up to maximum loading of ±20 kN which can be easily mounted at both strain scanners. In this case, we focus mainly on studies of duplex stainless steels and shape memory alloys.

[1.1] J. Kulda, P. Mikula, P. Lukas, M. Kocsis: Physica B180-181 (1992) 1041.
[1.2] M. Vrana, P. Mikula, P. Lukas, J. Kulda: Nucl. Instr. Meth. A338 (1994) 125.
[1.3] P. Mikula et al . : J. de Physique IV 3 (1993) 2183.
[1.4] P. Klimanek, T. Kschidock, P. Lukas, P. Mikula, A. Mucklich: J. de Physique IV 3 (1993) 2143.
Small-angle neutron scattering (SANS)

Small-angle neutron scattering ranks among several techniques (e.g. X-ray small angle scattering, electron microscopy) widely used for investigation of condensed matter structure. The SANS technique is concerned with the measurement of structures within the size range 30-105 Å. This size range corresponds to momentum transfer Q values ranging from 105 to 0.3 Å-1. For measurements in the range of small Q values, we employ the double-crystal (DC) nondispersive setting using elastically bent perfect crystals.

We keep the priority in employing elastically bent perfect crystals in the DC setting for measurement in the Q range from 10-4 to 10-2 Å-1 (medium resolution range). This experimental arrangement makes possible easy variation of the resolution according to the experimental requirements [3.1]. Feasibility of this instrument has been demonstrated in the practical use since the year 1983 [3.2, 3.3]. At the beginning of the year 1993 we introduced into a routine operation an improved version of the DC diffractometer when employing the second crystal (analyzer) in the fully asymmetric diffraction geometry. In such a way the angular deviation of the scattered neutrons is converted to the linear spatial scale [3.5, 3.6] which in fact enables us to use a linear position sensitive detector (PSD) and to acquisite efficiently the SANS spectrum [3.7, 3.8]. Promising properties of the new device has been proved by investigations of porous structure of Vycor glasses [3.9] and of a morphology of precipitates in the creep exposed CMSX2 single crystal [3.10] (in collaboration with University of Ancona, Italy).

In the last years, we use a complementarity of DC arrangement and conventional SANS facilities (HMI Berlin, KFKI Budapest) in material research of single-crystal nickel-based superalloys [3.11,3.12] and of plasma sprayed materials which are both technologically very important materials.

The two-phase microstructure consisting of g� precipitates growing in the gamma phase matrix is the basic feature which determines a high creep-resistance of nickel-base superalloys, the materials frequently used in aircraft and land-based turbines. Outstanding high-temperature mechanical properties of these materials strongly depend on the morphology of the precipitates and thus also on the applied heat treatment. The morphology is conventionally studied by transmission electron microscopy, however, this and other standard methods of materials science do not usually characterize the microstructure completely. SANS, which provides bulk-averaged information, has been found to be a powerful tool for investigation of microstructural inhomogeneities in single-crystal alloys. A number of studies documents an applicability of SANS particularly to investigation of precipitation in single-crystal Ni-base alloys.

Recently, our research has been focused to investigation of precipitate microstructure in ZS26, CMSX3, SC16 and SCA superalloys. Anisotropic 2D SANS curves provide information on the average shape of the ordered cuboidal g�-precipitates [3.13,3.14,3.15,3.16] (the asymptotic region of a SANS curve) as well as on the precipitate dimension and distances between them [3.12,3.14,3.15] (central part of the scattering curve). The original data evaluation procedure [3.17,3.18] (numerical modeling and fitting) allows - in many cases - to estimate well the volume fraction of the precipitates even without the knowledge on the scattering contrast. The SANS results are usually related to the used heat treatment procedures or creep expositions. In the case of SC16, the SANS measurement revealed the presence of well oriented additional phase [3.19, 3.20, 3.21] which could not be effectively characterized by the other experimental methods. Detection of this additional phase is important even it occupies only small volume fraction because it can cause initialization of cracks in the material.Our investigations were also recently extended to non-destructive studies of lamellar precipitates resulting from high-temperature creep-exposition of superalloys.

The plasma-sprayed materials find various applications in chemical, ceramic, aerospace industries, medicine and other fields in the form of coatings or even self-supported components, which can improve substantially the thermo-mechanical, chemical or electrical properties of final products. These materials are characterized by the presence of wide spectrum of pores and cracks, which mainly determine the material properties. The knowledge of porosity characteristics and their dependence on the conditions of matarial preparation has therefore essential importance. SANS is one of the techniques suitable for the characterization of porosity in mesoscopic size range. However, evaluation of SANS measurements is typically complicated by the presence of strong multiple scattering. The measurements at conventional (�pinhole�) instruments were mostly limited to the determination of specific surface of pores, which can be evaluated from outer parts of scattering curve, usually not affected by multiple scattering. The double-crystal (DC) diffractometer (DN-2) makes high-resolution SANS measurements possible at short neutron wavelengths, where the influence of multiple scattering is much weaker. In 1998, we have finished the development of the software for SANS data evaluation in multiple scattering regime. This program combines standard indirect Fourier transform method with formalism for calculation of multiple scattering and allows to fit model microstructure (e.g. polydisperse system of spheres) on the data measured at DC instruments. By this method, we could first time evaluate size distribution of pores in plasma-sprayed alumina in the size range from 100 Å to 1 mm and to study evolution of porosity in dependence on the thermal treatment of the samples. In the overlapping regions of scattering vectors, the results are in good agreement with measurements on identical samples performed at pinhole instruments at KFKI Budapest and NIST Gaithersburg [3.11, 3.22-3.24].

[3.1] J. Kulda, P. Mikula: J. Appl. Cryst. 16(1983)498.
[3.2] P. Mikula, V. Wagner, R.Scherm: J. Appl. Cryst. 24 (1991)298.
[3.3] F. Eichhorn, J. Kulda, P. Mikula: Phys. Stat. Sol. 82(1984)K141.
[3.4] P. Bianchi et al.: Mat. Sci. Forum 27/28 (1988)429.
[3.5] P. Mikula, P. Lukas, F. Eichhorn: J. Appl. Cryst. 21(1988)33.
[3.6] P. Mikula, P. Lukas, J. Kulda, F. Eichhorn: Physica B156-157(1989)605.
[3.7] P. Lukas, P. Mikula, J. Kulda, J. Saroun, P. Strunz: Physica B180-181(1992)984.
[3.8] P. Lukas, P. Mikula, J. Saroun, P. Strunz: Nucl. Instr. Meth. A338(1994)111.
[3.9] P. Strunz et al .: Journal de Physique IV 3 (1993)1439.
[3.10] Strunz P., Lukáš P., Mikula P., Šaroun J., Keilová E. and Koèík J., Acta Physica Hungarica 75 (1994) 279-284.
[3.11] Strunz P., Šaroun J., Mikula P., Lukáš P. and Eichhorn F., J. Appl. Cryst. 30 (1997) 844-848.
[3.12] P. Strunz, A. Wiedenmann, J. Zrník and P. Lukáš, J. Appl. Cryst. 30 (1997) 597-601
[3.13] P. Strunz, J. Zrník, A. Wiedenmann and P. Lukáš, In Proc. of EUROMAT 95, Padua/Venice (Italy), 25-29.9.1995, p. 499-502, 1995, Milano: Associazione Italiana di Metallurgia.
[3.14] Gilles R., Mukherji D., Strunz P., Wiedenmann A. and Wahi R. Zeitschrift fuer Metallkunde 88 (1997) 518-521.
[3.15] Gilles R., Mukherji D., Strunz P., Wiedenmann A. and Wahi R., Physica B 234-236 (1997) 1008-1010.
[3.16] Strunz P., Zrník J., Lukáš P., Wiedenmann A., Mikula P. and Gilles R., Proceedings of EUROMAT'97, vol. 4 (1997) 93-96, ed.by L. A. J. L. Sarton and H. B. Zeedijk, NL Soc. for Mat.Sci.
[3.17] P. Strunz and A. Wiedenmann, J. Appl. Cryst. 30 (1997) 1132-1139
[3.18] Strunz P., Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology (Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association) 4 (1997) 136-143.
[3.19] Gilles R., Mukherji D., Strunz P., Barbier B., Wiedenmann A. and Wahi R. Scripta Mat. 38 (1998), 803-809.
[3.20] Gilles R., Mukherji D., Strunz P., Wiedenmann A. and Wahi R. Physica B 241-243 (1998), 348-349.
[3.21] Gilles R., Mukherji D., Strunz P., Lieske S., Wiedenmann A. and Wahi R.P. Scripta Materialia 39 (1998) 715-721
[3.22] J., Saroun, F., Eichhorn, A., Hempel, P., Lukas, B., Kolman, K., Neufuss, P., Mikula, P., Strunz, Physica B, 234-236, 1997, 1011- 1013.
[3.23] Mikula P., Lukáš P., Strunz P., Saroun J., Vrána M., Dlouhá M. and Vratislav S., Physica B (1998) 241-243.