Zahlavi

Konference

Applied Nuclear Physics Conference 2020

Náš ústav je hlavním organizátorem Applied Nuclear Physics Conference 2020, která se bude konat v Praze ve dnech 13.-18. září 2020. Máme tu čest, že divize jaderné fyziky Evropské fyzikální společnosti vybrala právě Ústav jaderné fyziky AV ČR, aby uvedl nově vzniklou konferenci, jejímž úkolem je prezentovat širokou škálu aplikací jaderné fyziky v oborech materiálového výzkumu, medicíny, vesmírných technologiích, technologiích pro nové zdroje a uchovávání energie i studium a konzervaci artefaktů kulturního dědictví.

Svou účast již potvrdila řada světových odborníků, kteří přednesou plenární a zvané přednášky v pěti různých přednášových sekcích a dvou posterových sekcích.

Součástí conference bude také prezentace firem, které vyvíjejí instrumentaci v oblastech aplikací jaderné fyziky ve výše zmíněných oborech.

Všechny kolegy srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!

Podrobnější informace ke konferenci (v anglickém jazyce)