Zahlavi

Povodně v srpnu 2002 - následky

 • technologické celky cyklotronu byly umístěny v suterénu
 • hladina vody v suterénu do 1.5 metru, v některých místnostech až 2.3 metru
 • vážné poškození následujících subsystemů cyklotronu:
  • vysokoproudé zdroje pro magnetický systém cyklotronu (hlavní vinutí, 20 korekčních a harmonických cívek)
  • vysokonapěťové zdroje pro koncový stupeň VF generátoru (anodové napětí, napětí pro stínící mřížku, AC stabilizátor atd.)
  • napájecí zdroje pro iontový zdroj
  • více než dvacet zdrojů pro fokusační, ohýbací a korekční magnety na trasách pro vývod svazku
  • rotační vývěvy vakuového systému cyklotronu a tras včetně ventilů
  • vodní chlazení cyklotronu
  • všechna elektroinstalace a rozvaděče
  • a další...

Všechny zaplavené zdroje a příslušenství byly nahrazeny novými. (Hlavní dodavatelé: F.u.G. Rosenheim, Germany; Walker LDJ, USA)
Po instalaci nových zdrojů se výrazně zvýšila stabilita svazku.

Normální hladina vody


Pohled na lávku přes Vltavu


Pohled na budovy v areálu


Cesta k budově cyklotronu


Zdroje pro korekční cívky


Zdroje pro koncový stupeň VF generátoru


Detail desky s elektronikou