Zahlavi

Cyklotron TR-24

V roce 2015 byl po úspěšné instalaci uveden do provozu nový cyklotron TR-24 kanadské firmy ACSI (Advanced Cyclotron Systems Inc).

TR24

Tento cyklotron poskytuje svazky protonů s energiemi od 18 MeV do 24 MeV. Je vybaven axiální injekcí s externím iontovým zdrojem typu CUSP, což významně zvyšuje dosažitelný vyvedený proud urychleného svazků (až 300 µA).

Cyklotron je provozován v režimu urychlení záporných iontů H, které jsou přebity na protony a vyvedeny pomocí tenké uhlíkové folie. Požadovanou energii vyvedených protonů lze naladit radiální polohou přebíjecí fólie v celém rozsahu energií. Přebitý svazek může být vyváděn současně do dvou ozařovacích míst. Jeden výstup se třemi terčovými pozicemi je umístěn přímo na vakuové komoře cyklotronu. Druhý výstup svazku tvoří ionto-optická trasa, umožňující transport, fokusaci a diagnostiku svazku. Její součástí je rozdělovací magnet, pomocí něhož může být svazek vyveden do tří oddělených terčových pozic. Toto uspořádání umožňuje instalaci a operativní přechod až na osm různých terčů. Vakuový systém, který je trvale v provozu, tvoří kromě nezbytných vakuových agregátů dvě turbomolekulární vývěvy a dvě kryovývěvy.

Rozsah energií, vysoké proudy urychlených částic a generace sekundárních neutronových toků otevírají možnost provádět celou řadu fyzikálních experimentů a aplikací včetně přípravy širokého spektra radionuklidů pro výzkum radiofarmak.

V rámci projektu CANAM OP v současné době probíhá vývoj výkonového neutronového konvertoru se zdrojovou reakcí p(24MeV)+Be, který poskytne neutronové pole s hustotou až 1012n/cm2/s.

Ve spolupráci s oddělením radiofarmak ÚJF probíhá realizace nových terčových stanic včetně vysoko-výkonových pro přípravu nových lékařských radionuklidů pro diagnostiku i terapii.

Přehled parametrů cyklotronu TR-24 podává následující tabulka:

TR 24 – Advanced Cyclotron System Inc. (Kanada)
Rozsah energie protonů 18-24 MeV
Maximální proud svazku 300 µA
Urychlovací frekvence 85 MHz
Urychlovací napětí 50 kV
Iontový zdroj Multi-CUSP
Současně vyvedené svazky 2
Váha 25 t
Rozměry 1,8×1,8×2,5 m
Příkon 180 kW
Střední magnetické pole 1,4 T