Zahlavi

Přehled výzkumu

Výzkumná činnost oddělení pokrývá širokou škálu témat:

Jaderná fyzika

 • mikroskopické modely jaderné struktury
 • produkce a struktura hyperjader
 • elektromagnetické a slabé mesonové výměnné proudy
 • ab initio jaderné výpočty pro pátrání po temné hmotě

Hadronová fyzika

 • modely nízkoenergetické meson-baryonové interakce
 • ab initio výpočty hadronových systémů
 • máločásticové systémy s mesony a hyperony
 • elektromagnetická produkce podivnosti
 • efekty silné interakce v exotických atomech
 • procesy s velikým příčným impulsem při relativistických energiích
 • inklusivní produkce částic při vysokých energiích

Teoretická fyzika

 • kvazihermitovské hamiltoniány, fázové přechody
 • kompozitní Higgsovy bosony a jejich vlastnosti
 • PT symetrické a supersymetrické kvantové systémy
 • spektrální analýza dirakovských materiálů
 • řešení Schwinger-Dysonovské rovnice v Minkowského časoprostoru
 • dynamické generování fermionových hmot a jeho důsledky
 • nestacionární rovnice Wheeler-DeWittova typu a jejich interpretace

Matematická fyzika

 • spektrální teorie nesamosdružených operátorů
 • tvarová optimalizace ve spektrální teorii, geometrická analýza na varietách
 • kvantové vlnovody a vrstvy; vlastnosti určené geometrií
 • ideální a propustné systémy kvantových drátů; spektra, rozptyl, přiblížení
 • magnetický transport; existence a stabilita hranových stavů
 • matematické aspekty metamateriálů
 • dynamika Zeno a anti-Zeno rozpadajících se kvantových systémů
 • Katoovy zvláštní body, poruchová teorie

Uvedená témata v matematické fyzice tvoří náplň činnosti centra základního výzkumu "Doppler Institute for Mathematical Physics and Applied Mathematics", a jsou řešena společně s kolegy z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze a z Univerzity v Hradci Králové.

Členové oddělení pravidelně organizují mezinárodní akce: