Zahlavi

Oddělení teoretické fyziky

prom. fyz. Miloslav Znojil, DrSc.

 
prom. fyz. Miloslav Znojil, DrSc. Group:   Mathematical physics
 
Phone:   +420 266 173 286
Fax:   +420 220 940 165
E-mail:   znojil@ujf.cas.cz