Zahlavi

Oddělení teoretické fyziky

RNDr. Miloš Tater, CSc.

 
RNDr. Miloš Tater, CSc. Group:   Mathematical physics
 
Phone:   +420 266 173 635
Fax:   +420 220 940 165
E-mail:   tater@ujf.cas.cz