Zahlavi

Oddělení teoretické fyziky

Ing. Tomáš Dytrych, Ph.D.

 
Ing. Tomáš Dytrych, Ph.D. Group:   Hadrons and baryonic systems
 
Phone:   +420 266 173 254
Fax:   +420 220 940 165
E-mail:   tdytrych@gmail.com