Zahlavi

Oddělení teoretické fyziky

RNDr. Petr Bydžovský, CSc.

 
RNDr. Petr Bydžovský, CSc. Group:   Hadrons and baryonic systems
 
Phone:   +420 266 173 255
Fax:   +420 220 940 165
E-mail:   bydz@ujf.cas.cz