Zahlavi

prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

 

doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.
Pracoviště:   Oddělení radiofarmak
Pozice::   vedoucí oddělení
E-mail:   lebeda@ujf.cas.cz
Pevná linka:   +420 266 172 136
Fax:   +420 220 941 002
Lokalita:   Ústav jaderné fyziky, v. v. i.
Akademie věd ČR
Řež 130
250 68 Husinec-Řež
 

Aktuální projekty

 • Grantová agentura České republiky, projekt č. 17-13721-S (2017–2019)
  Název: Izotopy mědi a nová teranostika
  Pozice: koordinátor projektu

Ukončené projekty

 • Technologická agentura České republiky, projekt č. TA02010797 (2012–2014)
  Název: Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů
  Pozice: koordinátor projektu a klíčová osoba
 • Technologická agentura České republiky, projekt č. TA03010315 (2013–2015)
  Název: FCB-modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu
  Pozice: projektový manažer a klíčová osoba
 • Akademie věd České republiky, bilaterální projekt č. M100481201 (2012–2014)
  Název: Výzkum biokonjugovaných fragmentů monoklonálních protilátek Nimotuzumab a Trastuzumab značených nekonvenčními kovovými radionuklidy pro onkologickou diagnostiku
  Pozice: řešitel
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii, projekt č. 16667 (2011–2014)
  Název: Měření neznámých excitačních funkcí reakcí (3He,xn) na monoizotopních prvcích a jejich porovnání s výsledky výpočtů predikčních kódů
  Pozice: řešitel (do 2012), člen řešitelského týmu (od 2012)
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii, projekt č. 17461 (2012–2015), část CRP
  Název: Vyhodnocení dostupných experimentálních účinných průřezů jaderných reakcí pro monitoring cyklotronového svazku a pro vznik radionuklidů s využitím v nukleární medicíně; nová měření zvolených excitačních funkcí
  Pozice: řešitel
 • Grantová agentura České republiky, projekt č. P203/12/1896 (2012–2016)
  Název: Česká účast v mezinárodním neutrinovém experimentu KATRIN
  Pozice: člen řešitelského týmu

Curriculum vitae

1991-1996 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, studium jaderné chemie
1996 inženýr jaderné chemie
Diplomová práce: Příprava 211At pro účely nukleární medicíny
1996-2002 doktorand Fakulty jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT se školicím pracoviště v Ústavu jaderné fyziky AV ČR (nejprve oddělení jaderné spektroskopie, od 1998 oddělení radiofarmak)
1997 krátká spolupráce s Paul Scherrer Institute, Švýcarsko na téma 211At
1998-1999 oddělení Biomedical Radiation Sciences University v Uppsale, Švédsko, dlouhodobá spolupráce (značené sloučeniny 211At)
2002 Ph.D.
Disertace: Cyclotron production of 81Rb and 211At and their use in nuclear medicine, školitel Ing. Miroslav Fišer, CSc.
vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR
2004-dosud spolupráce s Ústavem pro transuranové prvky v Karlsruhe, Německo
2006-dosud kvalifikovaná osoba ve výrobě radiofarmak
2007-dosud zajišťování radionuklidů pro kalibrační zdroje v projektech KATRIN a XENON
2009-2010 vedoucí skupiny RAF2 oddělení radiofarmak
2010-dosud vedoucí oddělení radiofarmak, řádný člen projektu KATRIN, zvolen členem Rady ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., jmenován členem České lékopisné komise, spolupráce s ACSI na cyklotronové přípravě 99mTc
2011 jmenován členem Skupiny 14 Radioaktivní sloučeniny Evropské lékopisné komise
2012 habilitace v oboru jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
Habilitační práce: Měření excitačních funkcí reakcí těžkých nabitých částic
2012-dosud jmenován členem Vědecké rady Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Obory činnosti

 • měření excitačních funkcí a příprava radionuklidů na cyklotronu, výzkum, vývoj a kontrola kvality radiofarmak

Recenzent

Applied Radiation and Isotopes, Nuclear Methods and Instruments in Physics Research B, Journal of Labeled Compounds and Radiopharmaceuticals, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, IEEE Transactions on Nuclear Science, Annals of Nuclear Energy, Industrial & Engineering Chemistry Research

Autor a spoluautor více než 30 prací v mezinárodních impaktovaných časopisech, školitel a oponent disertačních prací.