Zahlavi

Radioizotopy pro lékařství

ÚJF AV ČR má dlouhodobé zkušenosti s výzkumem lékařských radionuklidů a vybraných sloučenin jako potenciálních radiofarmak. Po zahájení programu jejich výzkumu i v rámci SPIRAL2 jsme vstoupili do této spolupráce s cílem přispět svým technickým i chemickým know-how k vývoji specializovaných terčů pro výzkum radiofarmak.

Specializovaný radiofarmaceutický terč, který jsme pro tento projekt v minulých letech vyvinuli, umožňuje studovat výrobní metody na silném terči vysokými intenzitami svazku, slouží k testování produkce lékařských radioizotopů a umožňuje nám spolupráci s ostatními partnery.

 

 eu-msmt