Zahlavi

Jaderná astrofyzika

Znalost jaderných reakcí a jejich rychlosti ve hvězdném prostředí je důležitá pro pochopení procesů nukleosyntézy ve hvězdách a různých fází jejich vývoje. Jaderné reakce v těchto prostředích často probíhají při nízkých energiích, kde průřezy jsou obvykle extrémně nízké, takže přímé měření může být současnými metodami velmi obtížné, časově náročné a někdy i nemožné.

Protože ve SPIRAL2 jsou projektovány intenzivní radioaktivní svazky, efektivní neutronové svazky jako 14,150 nejsou v metodách ISOL intenzivní. Proto jsme v roce 2018 navrhli terčový demonstrátor ROBOT (Rez - Other Beams Other Targets) - produkční terč pro radioaktivní svazky na SPIRAL2, který jsme dokončili v roce 2019, kdy jsme rovněž jeho konstrukci ověřovali a zkoumali parametry terče.

Na počátku projektu SPIRAL2-CZ byly naše experimentální aktivity zaměřeny na použití nepřímých metod v ÚJF a experimentů v GANIL/SPIRAL2, poté jsme se zaměřili na nové příležitosti v rámci SPIRAL2/NFS. Díky novým možnostem SPIRAL2 připravujeme studium p-jader při teplotách v rozsahu 2-5 GK a podmínek rázové vlny při SN explozi.

 

 eu-msmt