Zahlavi

Aktivace nabitými částicemi a neutrony

Aktivační studie mají v řadě oborů velký význam. Jednou z nich je studium materiálů v souvislosti s několika probíhajícími strategickými výzkumnými programy pro velké mezinárodní infrastruktury. Dalším příkladem je výzkum a vývoj lékařských radionuklidů. Aktivace neutrony je důležitým nástrojem pro zkoumání materiálů, použitých v budoucích jaderných elektrárnách a energetických zařízeních.

Studie také přispívají k pochopení procesů probíhajících v jaderných reakcích a vedou ke zlepšení globálních modelů reakce. Hodláme zkoumat aktivaci konstrukčních materiálů protony a deuterony, aktivaci terčů alfa částicemi pro lékařské izotopy, podpořit výzkum a vývoj radiofarmak v infrastruktuře SPIRAL2 vývojem produkčního terče a sdílením našeho know-how.

V řešení úloh neutronové aktivace chceme sdílením pracovníků i znalostí dosáhnout synergie mezi SPIRAL2/NFS a laboratoří FNG (generátorů rychlých neutronů) v ÚJF.

Pro tyto účely námi vyvinutý detektor HPGe umožní společně s nastavením a vyladěním ozařovací komory vytvořit kompletní pracoviště vyhrazené pro měření aktivace nabitými částicemi.

Laboratoř bude vybavena IRC (ozařovací komorou vyvinutou v ÚJF) a systémem PTS (pneumatickým transportním systémem, vyvinutým v KIT Karlsruhe a upraveným v ÚJF).

Tyto investice již byly realizovány a nejsou přímo podporovány z rozpočtu tohoto projektu.

 

 eu-msmt