Zahlavi

Česká účast

SPIRAL2 – CZ je podporován z několika veřejných zdrojů:

  • Provozní náklady spolu s menší modernizací stávající výzkumné infrastruktury jsou podporovány MŠMT z činnosti pro velké výzkumné infrastruktury (projekt MŠMT LM 2015076).
  • Nepeněžité příspěvky ČR k výstavbě SPIRAL2 a vlastní výzkum jsou podporovány v rámci výzvy č. 02_16_013 pro výzkumné infrastruktury, prioritní osa 1 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT, název projektu „SPIRAL2 - Système de Production d´Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - účast České republiky - OP ”, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001679. Navazující projekt nese název SPIRAL2 - Système de Production d´Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - účast České republiky II. (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016064). Oba projekty jsou podporovány Evropskými strukturálními a investičními fondy.
  • Související mezinárodní projekt: LEA NuAG (Sdružené evropské laboratoře - Jaderná astrofyzika a sítě).

SPIRAL2 je dosud ve výstavbě, informace pro uživatele budou zveřejněny po naplánování prvních experimentů.

Brožura "Pronikání do mystéria hmoty"

Brožura "Pronikání do mystéria hmoty" (GANIL, SPIRAL2, SPIRAL2-CZ) v češtině ke stažení zde

 

 eu-msmt