Zahlavi

Uživatelská kancelář

Vážení návštěvníci,

jsme rádi, že jste se rozhodli navštívit ÚJF AV ČR a provést svůj experiment v našich laboratořích. Aby byl váš pobyt co nejpříjemnější, připravili jsme pro vás několik užitečných rad a tipů.

Těšíme se na váš příjezd,

Uživatelská kancelář

Účel návštěvy a kontakt

Uživatelská kancelář se zabývá správou návrhů experimentů a zpráv o nich. Má na starosti rovněž návštěvy uživatelů v infrastruktuře CANAM.

Nabízíme pomoc uživatelům s organizací pobytů v ÚJF AV ČR během jejich experimentů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které jste nenašli odpověď na stránkách CANAM, kontaktujte prosím Uživatelskou kancelář.

Kontakt:

E-mail: useroffice@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 228
Fax: +420 220 941 130

Adresa:

Uživatelská kancelář
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Husinec-Řež 130
250 68 Řež

Průvodce po příjezdu krok za krokem

Chcete-li se vašeho experimentu na infrastruktuře CANAM zúčastnit osobně, obraťte se prosím na Uživatelskou kancelář a projednejte s ní podrobnosti své návštěvy.

Registrace

Chcete-li získat vstupní kartu do areálu ÚJF AV ČR, vyplňte prosím registrační formulář CANAM a odešlete jej Uživatelské kanceláři. Doporučujeme zaslat registraci alespoň týden před datem příjezdu. Vaše vstupní karta bude připravena po vašem příjezdu na vrátnici areálu.

Pojištění

ÚJF AV ČR nenabízí žádné pojištění pro externí návštěvníky. Doporučujeme vám sjednat si vlastní zdravotní a úrazové pojištění.

Vízum

Potřebujete-li pozvání pro vydání víza, kontaktujte prosím Uživatelskou kancelář.

Vstup do areálu

Nezapomeňte prosím při cestě do areálu ÚJF vzít s sebou svůj pas nebo odpovídající průkaz totožnosti.

Radiologické monitorování

V případě, že máte v úmyslu pracovat v kontrolovaném pásmu v některé laboratoři CANAM, budete během této práce radiologicky monitorováni. Potřebujeme znát údaje o vaší předchozí radiační expozici a případně i některé další informace.

Zjistěte prosím, do které kategorie pracovníků patříte:

  1. Kategorie N: Externí pracovníci této kategorie se nesmí aktivně účastnit práce se zdroji záření v kontrolovaném pásmu. Mohou však získat přístup do kontrolovaného pásma jako krátkodobí návštěvníci.
  2. Kategorie A a B: Externí pracovníci patřící do těchto kategorií mají povoleno účastnit se práce se zdroji záření v kontrolovaném pásmu.

Pokud si nejste jisti, zda budete během experimentu pracovat v kontrolovaném pásmu, zeptejte se na to příslušné osoby zodpovědné za dané zařízení. Budete-li pracovat v kontrolovaném pásmu, vyplňte a odešlete do Uživatelské kanceláře nejpozději týden před datem vašeho příjezdu formulář „Výsledky osobního monitorování provozovatele kontrolovaného pásma“ podepsaný a orazítkovaný odpovědnou osobou (radiační ochrana/dozimetrie/zdravotnická služba). Tento postup je nezbytný pro posouzení, zda vám bude povoleno pracovat v kontrolovaném pásmu.

Zaměstnanci kategorií A nebo B, kteří nedodají vyplněný formulář „Výsledky osobního monitorování provozovatelem kontrolovaného pásma“, se nebudou moci aktivně podílet na práci se zdroji záření v kontrolovaném pásmu. Mohou navštívit kontrolovanou oblast POUZE jako „návštěvníci“ (kategorie N).

Každý návštěvník v kontrolovaných pásmech ÚJF je sledován dozimetrem. O obdržené dávce budete informováni na základě své žádosti.

Bezpečnostní instrukce

V případě, že máte v úmyslu pracovat v kontrolovaném pásmu v kterékoliv z laboratoří ÚJF, budete odpovědnou osobou poučeni o bezpečnostních opatřeních a chování v kontrolovaném pásmu. Budete rovněž muset podepsat „Zprávu o bezpečnostních pokynech“ potvrzující, že jste poučení absolvovali. Přečtěte si prosím Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce v ÚJF.

Ubytování

Ubytování v ubytovně pro hosty ÚJF

Spolu s registrací můžete podat žádost o ubytování v ubytovně pro hosty ÚJF. Upozorňujeme, že kapacita ubytovny je omezená. Rezervujte si proto svůj pokoj co nejdříve.

  • nachází se uvnitř areálu ÚJF
  • cena 600 Kč za noc a osobu (při krátkodobém pobytu), 550 Kč za noc a osobu (28 dní a více)
  • platba bankovním převodem na účet ÚJF před vaším příjezdem

Ubytování poblíž ÚJF

Areál ÚJF se nachází v obci Řež, vzdálené asi půl hodiny jízdy autem či vlakem z centra Prahy. V současnosti bohužel nevíme o žádném komerčním ubytování hotelového typu v Řeži.

Ubytování v Praze

Chcete-li poznat blíže i Prahu, vyberte si ubytování například v jednom z těchto pražských ubytovacích zařízení Akademie věd ČR:

Vila Lana

Webová stránka | MapaCeny

Penzion Marna

Webová stránka | Mapa Ceny

Hotel Mazanka

Webová stránka

Na vaši žádost vám můžeme provést rezervaci. Kontaktujte Uživatelskou kancelář.

Výpočetní technika a internetové připojení

V některých laboratořích ÚJF je k dispozici připojení Wi-Fi přes akademickou síť Eduroam. Pokud chcete notebook připojit k síti ÚJF pevnou linkou, přidejte do registračního formuláře MAC adresu ethernetového adaptéru vašeho počítače (např. 90-2B-35-30-1A-34).

Odjezd

Po ukončení své návštěvy vraťte prosím kartu pro vstup do areálu bezpečnostnímu personálu na vrátnici. Klíč od ubytovny pro hosty ÚJF vraťte do Uživatelské kanceláře.

Bezpečnost práce

Co je radiačně kontrolované pásmo

Na vstup do kontrolovaného pásma vás upozorní tento symbol:

Tento symbol najdete všude, kde záření může přesáhnout 0,3násobek limitu pro pracovníky, vystavené expozici kategorie A.

Všichni návštěvníci kontrolovaného pásma jsou povinni se zaregistrovat v Knize návštěv a mohou vstoupit do kontrolovaného pásma pouze v doprovodu místního pracovníka kategorie A.

Zařazení exponovaných osob

V závislosti na stupni profesionální expozice a rozsahu práce s radioaktivními zdroji jsou osoby pracující s radioaktivním materiálem zařazeny do několika kategorií:

N – Neklasifikovaná osoba (veřejnost)

Osoby, které nejsou profesionálně exponovány. Obecná veřejnost nesmí být vystavena roční dávce vyšší než 1 mSv. Nemusí se uvádět údaje o předchozí expozici ani předkládat výsledky lékařské prohlídky a datum posledního školení v radiační ochraně.

B – Klasifikovaní pracovníci kategorie B

Osoby, které jsou vystaveny roční dávce vyšší než 1 mSv, ale nižší než 6 mSv. Osobní dávky se zaznamenávají, ale lékařská prohlídka je vyžadována pouze při manipulaci s otevřenými (tj. nezapouzdřenými) radioaktivními zdroji. Pokud se pracovník bude aktivně účastnit experimentu v kontrolovaném pásmu, potřebuje formulář „Výsledky osobního monitorování provozovatelem kontrolovaného pásma“.

A – Klasifikovaní pracovníci kategorie A

Osoby, které jsou vystaveny roční dávce vyšší než 6 mSv. Maximální přípustná radioaktivní dávka pro tyto osoby je 50 mSv za rok. Osobní dávky musí být monitorovány pomocí úředně schválených dozimetrů. Lékařská prohlídka autorizovaným lékařem je povinná jednou ročně. Pokud se pracovník bude aktivně účastnit experimentu v kontrolovaném pásmu, potřebuje formulář „Výsledky osobního monitorování provozovatelem kontrolovaného pásma“.

Bezpečnostní instrukce

Vstup do kontrolovaného pásma je povolen pouze v doprovodu odpovědné osoby. Vstup a práci se zdroji záření v kontrolovaném pásmu mají povolen pouze pracovníci kategorie A, a to po odeslání formuláře „Výsledky osobního monitorování provozovatelem kontrolovaného pásma“ nejpozději jeden týden před příjezdem, naskenovaného a odeslaného na e-mailovou adresu useroffice@ujf.cas.cz.

Pokud jste exponovanými pracovníky kategorie A a nejste si jisti, zda se osobně účastníte na práci v kontrolovaném pásmu během experimentu, obraťte se pro upřesnění na osobu odpovědnou za dané zařízení. Pokud nebudete pracovat v kontrolovaném pásmu, vyplňte prosím Registrační formulář.

Každý návštěvník vstupující do kontrolovaného pásma projde školením a bude vybaven dozimetrem. Je povinen doložit absolvování školení pracovníkovi radiační ochrany navštívené laboratoře. Použijte formulář "Zpráva o bezpečnostních pokynech a výsledcích monitorování externího pracovníka provozovatelem kontrolovaného pásma".

Pokud jde o záznamy ve vašem osobním záznamníku radiační expozice (radiačním pase), kontaktujte pracovníka radiační ochrany ÚJF.

  • V kontrolovaném pásmu je přísně zakázáno jíst, pít a kouřit.
  • Vstup do kontrolovaného pásma je zakázán dětem mladším 15 let, těhotným a kojícím ženám.
  • Matky mohou vstoupit do kontrolovaného pásma nejdříve po 9 měsících od porodu.
  • Nikdo nesmí vstoupit do kontrolovaného pásma bez doprovodu zaměstnance ÚJF.

Úplné znění Zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro externí pracovníky naleznete v záložce Zdraví a bezpečnost v ÚJF.

Ke stažení

eu-msmt