Zahlavi

Spolupráce

Laboratoře CANAM jsou napojeny na velké výzkumné infrastruktury v Evropě nebo jsou členy konsorcií infrastruktur. Konkrétní spolupráce s výzkumnými centry nabízejícími otevřený přístup externím uživatelům jsou obvykle založeny na dvoustranných dohodách.

Hlavní aktivity se týkají:

  • společných experimentů na zařízeních účastníků
  • společných experimentů na velkých mezinárodních zařízeních
  • účasti na vzájemných porovnávacích programech
  • výměny výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů
  • školení mladých vědců a Ph.D. studentů
  • spolupráce při vývoji nových experimentálních zařízení
  • výměny vědeckých a technických informací

 

ESS

Horia Hulubei National Institute of Physics (IFIN-HH)
Zařízení
Urychlovací kapacity IFIN-HH

eu-msmt