Zahlavi

Kontakt

ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY
AV ČR 

Ulice:   Hlavní 130
Obec:   Husinec-Řež
PSČ:   250 68
IČ:   61389005
DIČ:   CZ61389005
Statutární zástupce (ředitel):   Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
Číslo účtu:   671958383/0300
Telefon:   +420 220 941 147
Fax:   +420 220 941 130
Electronický registr:   ujf@ujf.cas.cz
ID Data Box:   t8xmzqw

 

CENTRUM URYCHLOVAČŮ
A JADERNÝCH ANALYTICKÝCH METOD

Hlavní koordinátor CANAM

 

Koordinátor vědeckého programu

Odpovědná osoba: Ing. Jan Dobeš, CSc.   Odpovědná osoba: Mgr. Jiří Vacík, CSc.
E-mail: dobes@ujf.cas.cz   E-mail: vacik@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 637   Telefon: +420 266 173 129
         

Koordinátor Laboratoře cyklotronů a generátorů rychlých neutronů

Odpovědná osoba: Ing. Jan Štursa   Odpovědná osoba: Ing. Jan Novák, CSc.
E-mail: stursa@ujf.cas.cz   E-mail: novak@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 613   Telefonr: +420 266 172 123
         

Koordinátor Laboratoře Tandetronu

 

Koordinátor Laboratoře neutronové fyziky

Odpovědná osoba: prof. RNDr. Anna Macková, Ph.D.   Odpovědná osoba: RNDr. Pavel Strunz, CSc.
E-mail: mackova@ujf.cas.cz   E-mail: strunz@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 102   Telefon: +420 266 173 553
         

Uživatelská kancelář

 

Webeditor

Odpovědná osoba: Markéta Sommerová   Odpovědná osoba: Mgr. Miroslav Dočkal
E-mail: useroffice@ujf.cas.cz   E-mail: dockal@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 228   Telefon: +420 266 173 366

 

Osoby odpovědné za zařízení

Laboratoř cyklotronů a generátorů rychlých neutronů (LC&FNG)

Jaderná data

Radionuklidy pro výzkum

  Jaderná astrofyzika

Další aplikace iontových svazků

  Generování rychlých
  neutronů

Jan Štursa
E-mail: stursa@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 613

Další kontakt:
Ondřej Lebeda
E-mail: lebeda@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 136
Ondřej Lebeda
E-mail: lebeda@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 136

Další kontakt:
Jan Štursa
E-mail: stursa@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 613
  Jaromír Mrázek
  E-mail: mrazek@ujf.cas.cz
  Telefon: +420 266 172 663
  Jan Štursa
  E-mail: stursa@ujf.cas.cz
  Telefon: +420 266 173 613

  Další kontakt:
  Václav Zach
  E-mail: zach@ujf.cas.cz
  Telefon: +420 266 172 109
  Jan Novák
  E-mail: novak@ujf.cas.cz
  Telefon: +420 266 172 123
         

Laboratoř Tandetronu (LT)

Analýza iontovým svazkem: RBS, ERDA-TOF, ERDA, NRA, RBS-channeling

PIXE, PIGE

Mikrosonda

Iontová implantace

 
Anna Macková
E-mail: mackova@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 102
Vladimír Havránek
E-mail: havranek@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 127

Další kontakt:
Anna Macková
E-mail: mackova@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 102
Vladimír Havránek
E-mail: havranek@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 127

Další kontakt:
Anna Macková
E-mail: mackova@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 102
Václav Voseček
E-mail: vosecek@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 106

Další kontakt:
Anna Macková
E-mail: mackova@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 102
 
         

Laboratoř neutronové fyziky (NPL)

T-NDP

NG

NAA

XFR

TKSN-400

Jiří Vacík
E-mail: vacik@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 129

Další kontakt:
Ivo Tomandl
E-mail: tomandl@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 139
Ivo Tomandl
E-mail: tomandl@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 139
Jan Kučera
E-mail: kucera@ujf.cas.cz
Telefon: +420 212 241 671
Marek Fikrle
E-mail: fikrle@ujf.cas.cz
Telefon: +420 212 241 675

Další kontakt:
Telefon: +420 266 172 109

Gergely Farkas
E-mail: farkas@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 034

Další kontakt:
Pavel Strunz
E-mail: strunz@ujf.cas.cz

SPN-100

MAUD

NOD

MEREDIT

 
David Canelo Yubero
E-mail: caneloyubero@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 140

Další kontakt:
Charles Hervoches
E-mail: hervoches@ujf.cas.cz
Vasyl Ryukhtin
E-mail: ryukhtin@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 034

Další kontakt:
Jan Šaroun
E-mail: saroun@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 140
Pavol Mikula
E-mail: mikula@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 173 553

Charles Hervoches
E-mail: hervoches@ujf.cas.cz
Telefon: +420 266 172 034

Další kontakt:
Přemysl Beran
E-mail: pberan@ujf.cas.cz

 

eu-msmt