Zahlavi

Laboratoř cyklotronů a generátorů rychlých neutronů (LC & FNG)

V laboratoři jsou provozovány izochronní cyklotron U-120M a nedávno spuštěný nový cyklotron TR-24.

  tr24-scheme-new

Cyklotron TR-24 poskytuje protonové svazky s energiemi 18 ─ 24 MeV a proudy až 300 µA. Tyto svazky jsou ve spojení s vyvíjenými terčovými stanicemi využity zejména pro produkci toků rychlých neutronů s vysokou hustotou, založených na reakci zdroje p + Be, výrobu kalibračních zdrojů, stopovacích látek, a výrobu konvenčních i nekonvenčních lékařských radionuklidů.

Více zde...

 

 

TR-24 - Advanced Cyclotron Systems Inc.

  Rozsah energií protonového svazku 18-24 MeV
  Max. proud protonového svazku 300 µA
  Frekvence urychlovače 85 MHz
  Napětí urychlovače 50 kV
  Iontový zdroj Multi-CUSP
  Simultánní svazky 2
  Hmotnost 25 t
  Rozměry 1,8 x 1,8 x 2,5 m
  Výkon 180 kW
  Střední magnetické pole 1,4 T

TR-24 03  TR-24 04  TR-24 05

 

Izochronní cyklotron U-120M je univerzálním zařízením, provozovaným v pozitivním i negativním režimu. Je schopen urychlit lehké ionty (H+, H, D+, D−,3He+2, 4He+2) v rozsahu energií od 1 do 55 MeV. Pozitivní ionty (H+, D+, 3He+2, 4He+2) jsou extrahovány z cyklotronu pomocí tří sekcí elektrostatického vychylovacího systému s magnetickým kickerem. Záporné ionty H, D se extrahují stripovací metodou za použití tenké uhlíkové fólie. Sada vysoce výkonných širokospektrálních a kvazi-monoenergetických neutronových polí při energiích do 35 MeV je získávána pomocí iontových reakcí na speciálních neutronových terčích.

Více zde...

  Ionty   Energie [MeV] Max. proud [μA]
  H+ Vnitřní svazek 2-37 > 200
  H+ Vnější svazek 6-25 5
  H/H+ Vnější svazek 6-37 50-30
  D+ Vnitřní svazek 2-20 > 80
  D+ Vnější svazek 12-20 5
  D-/D+ Vnější svazek 11-20 35-20
  3He+2 Vnitřní svazek 3-55 20
  3He+2 Vnější svazek 18-52 2
  4He+2 (α) Vnitřní svazek 4-40 40
  4He+2 (α) Vnější svazek 24-38 5


Základní a aplikovaný výzkum s iontovými a neutronovými svazky

Díky variabilitě urychlovacích režimů, komplementárních iontových svazků s diagnostikou a rozličných terčových stanic a ozařovacích zařízení jsou cyklotrony účinným nástrojem pro experimenty základního i aplikovaného výzkumu.  Iontové svazky spolu s i neutronovými zdroji s variabilní energií a ozařovacími komorami jsou využívány k ověřování jaderných databází souvisejících s fúzním programem i pro různé aplikace mimo energetiku. Urychlené iontové svazky jsou poskytovány pro měření a validaci dat pro jadernou astrofyziku, měření excitačních funkcí a výrobu radionuklidů pro výzkum. Urychlené iontové svazky mohou být navíc přizpůsobeny a využity pro další aplikace, jako je ozařování různých vzorků a materiálů ve vakuu nebo na vzduchu po extrakci svazku tzv. vakuovým oknem (tedy například pro modifikaci materiálů iontovým svazkem a studium modifikovaných materiálů, ozařování biologických vzorků, kontrolované testování elektronických zařízení za specifických podmínek ozařování aj).

Iontové svazky

Neutronové svazky

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz