Zahlavi

Typy a minimální hmotnost vzorku

V tabulce jsou shrnuty doporučené ideální a minimální hmotnosti pro různé typy vzorků. Pro pevné materiály jsou údaje vztaženy na suchý vzorek. Pokud jste váš materiál v tabulce nenašli, nebo si nejste jistí, prosím kontaktujte laboratoř. Datování vzorků s hmotnostní menší než minimální je zatíženo zvýšeným rizikem nezdaru. Se souhlasem zadavatele je možné zkusit odatovat i takové vzorky.

Typ vzorku Hmotnost (mg) Poznámky
ideální minimální
dřevo 50 15 U ztrouchnivělého nebo dřeva nasáklého vodou se minimální hmotnost zvyšuje.
zuhelnatělý vzorek 20 5 Například dřevěné uhlíky, zuhelntatělé makrozbytky.
uhličitany 150 50 Například schránky měkkýšů, malta, sintry.
kosti 1000 60 Závisí na stavu kosti (více v textu pod tabulkou).
slonovina 200 20  
rostlinné makrozbytky 200 20 Například rašelina, semena, pylové koncentráty, části rostlin.
papír 25 15  
kůže, rohovina, hedvábí, vlasy, vlněné textílie 30 15  
biopaliva         Kontaktujte nás
umělecké předměty         Kontaktujte nás
keramika, lipidy         Kontaktujte nás

V případě radiouhlíkového datování kostí cestou izolace a čištění kolagenu je u značně degradovaných vzorků obtížné zajistit dostatečnou dekontaminaci od rušivých huminových kyselin, které jsou již velmi pevně vázány. Z toho důvodu laboratoř zavedla hodnocení jakosti kostí. K tomuto hodnocení se využívá některých parametrů určených v průběhu zpracování těchto vzorků. Výsledky datování vzorků s nízkou jakostí mají spíše orientační charakter a laboratoř proto doporučuje zvýšenou opatrnost při nakládání s výsledky. Vzorky kostí s koncentrací kolagenu nižší než 1% laboratoř CRL označuje jako nedatovatelné, obdobně jako je tomu u jiných radiouhlíkových laboratoří.

 

CRL