Zahlavi

Cena a doba dodání

CRL ceny

Uplatňujeme politiku "no data, no charge", tedy nepodaří-li se vzorek datovat, nebudeme Vám účtovat nic.

Po dobu zkušebního provozu je doba dodání na individuální domluvě.

CRL