Zahlavi

Odběr a skladování vzorků

 

Vyvarujte se kontaminace vzorku (papírovými vlákny, vlasy, chlupy zvířat, napadení plísní a další).  Skleněné vialky a plastové mikrotuby ideální k odběru a skladování vzorků
S malými vzorky manipulujte pomocí pinzety či kleští, případně přes plastový sáček. Vyvarujete se tak kontaminace.
Po odběru vzorky vysušte za teploty nepřesahující 40oC a skladujte na suchém, temném místě. Mokré vzorky zmražte (stačí běžný mrazák).
Suchý vzorek zabalte plastového (ne papírového!) sáčku nebo do alobalu nebo , malé vzorky do skleněných nebo plastových ampulek.
Každý vzorek opatřete unikátním popisem na vnější povrch sáčku/ampulky. Popište i všechny vzorky v sérii.

U vzorků keramiky k analýze lipidů se vyvarujte jejímu styku s plastovými sáčky. Keramické vzorky nejlépe zabalte do aluminiové folie a poté do papírových sáčků s příslušným označením. Pro ORA keramiky nejsou vhodné keramické fragmenty, které byly lepené, popsané či umyté jinak než vodou. Po předchozí domluvě může naše laboratoř odebrat vzorky i osobně.

CRL