Zahlavi

Short reports on the completed grant projects - program

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

pořádá v úterý 13.5.2008 od 9.15 hodin

v zasedací místnosti ÚJF v Řeži

seminář o grantových projektech skončených v r. 2007

 

 • 9.15-9.30
  P. Exner (přednese J. Dittrich)
  Řešitelné modely nanosystémů - IAA100480501

 • 9.35-9.50
  P. Bydžovský
  Studium hyperjader - GA202/05/2142

 • 9.55-10.10
  Burjan
  Astrofyzikální reakce a metoda asymptotických normalizačních koeficientů -  GA202/05/0302

 • 10.15-10.30
  Kugler
  Produkce dileptonů v srážkách jádro-jádro a v reakcích vyvolaných piony - IAA1048304

 • 10.35-10.50
  Bém
  Materiály a technologie pro komponenty fúzních reaktorů - 1H-PK/07

 • 10.55-11.10
  Vacík
  Studium difúze He, Li, Be a B v terčících systému ISOL metodou neutronového hloubkového profilování - GA202/05/0410

 • 11.15-11.30
  Hnatowicz
  Cévní buňky na syntetických polymerech s adhesivními doménami - IAA5011301

 • 11.35-11.50
  M. Davídková
  Modelování radiobiologického mechanismu protonů a lehkých iontů v buňkách a tkáních - GA202/05/2728

 • 11.55-12.10
  M. Davídková
  Výkonné rentgenové lasery v oboru 5-15 nm a jejich aplikace v laboratorní astrofyzice a radiobiologii - GA202/05/2316

 

                        

                                                                       J. Dittrich, vědecký tajemník ÚJF AV ČR, v.v.i.