Zahlavi

Ostatní odborné akce

ESS Science Symposium 2012

Physical simulations of processes in engineering materials with in-situ neutron diffraction/imaging.

November 15-16, 2012, Prague, Czech Republic

The symposium will bring together the community of engineers and material scientists involved in engineering material research using Gleeble simulators with the members of neutron and/or X-ray diffraction community involved engineering studies (instrument scientists, users and developers) with the aim to explore the idea to carry out Physical Simulations with neutron diffraction at ESS Spallation Source to be built till 2020 in Lund Sweden.

Workshop o projektu European Spallation Source

Workshop o ESS a účasti ČR v tomto projektu se bude konat v pátek 22.4.2011 ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč.

Předběžný program

9.00 Zahájení,  Ivan Wilhelm, MŠMT, MFF UK
Petr Lukáš, ÚJF AV ČR: "Zapojení ČR do projektu ESS"
Vladimír Sechovský, MFF UK: "Využití neutronů ve výzkumných aktivitách MFF"
Jiří Hlinka, FZÚ AV ČR: "Inelastic neutron scattering helps to understand ferroelectric perovskites"
Coffee break
Petr Šittner, FZÚ AV ČR: "Studium deformačních procesů v pevných látkách pomocí in-situ rentgenové a neutronové difrakce" 
Pavel Strunz, ÚJF AV ČR: "Neutron scattering in the field of high temperature materials"
cca 12-12.30 Oběd /bufet/

 

Účast na workshopu je bezplatná. Prosíme zájemce o zaslání mailu na adresu lukas@ujf.cas.cz s informací o Vaší plánované účasti do 15.4. 2011. Stejně tak prosíme o sdělení v případě, ze máte zájem o prezentaci krátkého příspěvku o Vašich aktivitách týkajících se využití neutronů ve Vašem oboru.

 

Za organizátory,

Petr Lukáš, ÚJF AV ČR