Zahlavi

Aktuality a novinky

V červenci 2020 obhájil svou diplomovou práci A. Kotliarov z Polytechnické university v Tomsku, který byl v ÚJF na dlouhodobé výzkumné stáži a pracoval pod vedením dr. F. Křížka. Pan Kotliarov bude v naší skupině pokračovat jako doktorand od 1. září 2020.

31. 5. až 5. 6. 2020: členové týmu se aktivně zúčastnili prestižní mezinárodní konference "Hard Probes 2020", která se bohužel kvůli nakáze Covid-19 uskutečnila pouze online. Doktorandi J. Vaněk a R. Líčeník přednesli příspěvky za experiment STAR a dr. Filip Křížek za experiment ALICE v paralelní sekci konference. Dr. J. Bielčíková měla jednu ze závěrečných shrnujících  plenárních přednášek konference. Více detailů lze najít na stránkách konference.

9. 4. 2020 Největší mezinárodní konference částicové fyziky ICHEP2020, jejíž organizace se náš tým aktivně spoluúčastní a která měla proběhnout na přelomu července a srpna 2020 v Praze, bohužel proběhne online kvůli situaci s pandemií koronaviru.

19. 2. 2020 proběhlo na cyklotronu U-120M ozařování prototypů senzorů pro navazující inovaci vnitřního dráhového detektoru. V důsledku následného propuknutí pandemie COVID-19 byla však další aktivita v tomto směru pozastavena. 

Počátkem roku 2020 obhájili své diplomové práce studentka V. Prozorova (FJFI ČVUT v Praze), která pracovala pod vedením dr. Bielčíkové, a M. Adam (MFF UK), kterého vedla jako odborná konzultantka dr. D. Adamová.

2019

 

 • prosinci 2019 absolvovali výzkumné stáže v USA 3 studenti z experimentu STAR. M. Robotková se na Yale University systematicky věnovala metodám odpočtu pozadí pro vnitřní strukturu jetů v Au+Au srážkách na urychlovači RHIC. G. Ponimatkin pracoval na substruktuře jetů v p+p srážkách na Wayne State University. Doktorand R. Líčeník se věnoval studiu inkluzivní produkce jetů v Au+Au srážkách v LBNL. Všichni studenti pracují v týmu pod vedením dr. Jany Bielčíkové.

 

 • V říjnu 2019 se během stáže v BNL studentka V. Prozorova zapojila do příprav dopředného kalorimetru experimentu STAR na urychlovači RHIC.

 

 • 4.9.2019 obhájili své bakalářské práce na FJFI ČVUT v Praze vypracované pod vedením dr. Bielčíkové studenti M. Robotková (Studium substruktury jetů ve srážkách těžkých iontů) a G. Ponimatkin (Strojové učení pro jetovou fyziku).

 

 • 14.8.2019 Studentka Monika Robotková se aktivně zapojila během své letní stáže v Brookhavenské národní laboratoři do příprav dopředného kalorimetru experimentu STAR na urychlovači RHIC a student Georgij Ponimatkin absolvoval studijní pobyt na Wayne State University v USA, kde se podílel na vývoji metod tagování jetů s těžkými kvarky pomocí metod strojového učení. Oba studenti pracují v týmu pod vedením dr. Jany Bielčíkové.

 

 • V červenci 2019 byl dr. Pasechnik na konferenci EPS-HEP, kde prezentoval 4 příspěvky na následující témata:
  • 1. The quark-gluon plasma production from the QCD ground state in the Hamiltonian picture
  • 2. Quantum Yang-Mills vacua in expanding Universe: Do we live in a time crystal
  • 3. Cosmological constant as a quantum gravity correction to the QCD vacuum density
  • 4. Primordial gravitational waves from sequential electroweak phase transitions

 

 • 28.5.2019 svojí dizertační práci úspěšně obhájil Ing. Jan Pospíšil, jehož školitelem specialistou byl Dr. Filip Křížek.

 

 

 • 27.-29.5.2019 proběhl v Danišovcích na Slovensku 1. Česko-slovenský ALICE week, kde se za naši stranu referovali: 
  Artem Isakov: Analysis of inclusive p_T spectra of B-jets in pPp at sqrt(s_{nn})=5.02 TeV, 
  Filip Křížek: Correlations of high-pT hadron with jets in ALICE, 
  Valentina Raskina: Testování radiační odolnosti senzorů ALPIDE pro ALICE ITS upgrade.

 

 • 3.5.2019 Studentka bakalářského studia Valentina Raskina, která pracuje pod vedením Dr. Filipa Křížka, získala na 10. Česko-slovenské studentské vědecké konferenci (ČSSVK) ve fyzice v Košicích 2. místo v oboru jaderná a subjaderná fyzika.

 

 • 13.2. - 23.2.2019 navštívil Roman Pasechnik universitu ve Florianopolis, Brazilie, kde probíhal workshop VII Encontro de Fisica e Astronimia da UFSC. Zde měl příspěvek na téma: Theory and phenomenology of the Standard Model of particle physics and prospects for New Physics

 

2018

 

 

 • 28.5.2018 přednesl ústavní seminář "Matter Under Extreme Conditions" Dr. Brijesh K Srivastava (Purdue University, West Lafayette, USA), se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci experimentu STAR.

 

 • 15.3.2018 navštívil naši skupinu a ústav Dr. You Zhou (Niels Bohr Institute, University of Copenhagen), který je členem kolaborace ALICE a přednesl ústavní seminář "From Little Bang to Mini Bang: The universe's primordial soup owing at the LHC".

 

 

2017
 • V roce 2017 pokračujeme v testování křemíkových senzorů ALPIDE na vliv akumulované totální ionizační dávky. V první půli roku byla provedena v této souvislosti na cyklotronu U-120M v Řeži série ozařování (19.1., 2.3., 10.4., 4.5., 15.6.), přičemž akumulovaná totální ionizační dávka přesáhla 1 Mrad. Velkou část dat z těchto testů analyzoval Artem Isakov z Národní Výzkumné Tomské Polytechnické Univerzity ve své diplomové práci Investigation of silicon pixel sensors for the ALICE Inner Tracking System upgrade project, kterou vedl jako školitel specialista dr. Filip Křížek. Zmíněná diplomová práce byla úspěšně obhájena dne 15.6.

  Ve spolupráci s kolegy z CERN byl dne 14.6. na cyklotronu U-120M poprvé testován jeden segment nově budovaného vnitřního dráhového detektoru pro experiment ALICE. Segment byl osazen devíti ALPIDE senzory a vykazoval předpokládané chování. Zároveň se věnujeme i testování prototypu vyčítací jednotky pro budovaný vnitřní dráhový detektor. V první půli roku byl tento prototyp testován na cyklotronu U-120M ve dvou kampaních 22.-24.5. a 19.6.-20.6. Z nabraných dat bude publikován článek v rámci konference NSREC-2017.

  Na jaře 2017 podal ing. Tomáš Vaňát k obhajobě na FIT ČVUT disertační práci na téma Physical Fault Injection and Monitoring Methods for Programmable Devices. Práce obdržela od všech oponentů kladné posudky a bude obhajována na FIT ČVUT dne 25.7.

 

 •  Od 15.6.2017 se do realizačního týmu zapojil nový doktorand, Ing. Jan Vaněk, který bude studovat produkci těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR.

 

 •  Ve dnech 12.6.-13.6.2017 na FJFI ČVUT v Praze úspěšně obhájili své diplomové práce studenti Miroslav Šaur a Martin Kocmánek, kteří se zabývají studiem extrémního stavu hmoty v Cu+Au a Au+Au srážkách pomocí tvrdých sond v experimentu STAR na urychlovači RHIC. M. Šaur pracoval pod vedením dr. Pavola Federiče a M. Kocmánek pod vedením dr. J. Bielčíkové.

 

2016
 • RNDr. Filip Křížek, Ph.D. a Ing. Tomáš Vaňát pokračují ve spolupráci s kolegy z CERN v testování radiační odolnosti elektronických komponent pro projekt inovace vnitřního dráhového detektoru. Od začátku roku 2016 provedli celou řadu ozařovacích kampaní (25.-26.1., 8.-9.2., 29.2.-1.3, 18.-19.4., 23.-24.9., 14.-15.10., 24.- 25.10., 6.12. 2016), v nichž se testovala odezva prototypu křemíkového čipu ALPIDE a následně i jeho finální verze na ionizační poškození indukované průchodem protonů. Provedli také sérii ozařování (14.-15.3., 30.3.-1.4, 23.-25.5., 27.7., 10.-13.10. , 28.-30.11., 6.-8.12. 2016), kdy se na protonovém svazku testovala odolnost vyčítací elektroniky. Všechna měření probíhají na cyklotronu U-120M v Řeži.

 

 • V týdnu od 28.11. do 2.12. 2016 navštívila naši skupinu Monika Kofarago z Wignerova ústavu v Budapešti, která pracuje na experimentu ALICE a s námi spolupracuje na problematice týkající se inovací detektoru ITS v experimentu ALICE CERN. V rámci pravidelných seminářů v ÚJF přednesla dne 1. 12. 2016 seminář „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“. Další seminář na toto téma také přednesla v rámci společné schůzky realizačního týmu se studenty a pracovníky na FJFI ČVUT v Praze dne 2.12.

 

 • Dne 15.11.2016 velmi úspěšně obhájil na MFF UK svou disertační práci „Study of strange particle production in jets with the ALICE experiment at the LHC“[link] doktorand Mgr. Vít Kučera. Na své práci pracoval pod vedením RNDr. Jany Bielčíkové, Ph.D., a dr. Christiana Kuhna a dr. Borise Hippolyta  (Univerzita ve Štrasburku). Kromě fyzikální analýzy se pan Kučera také podílel na testech pALPIDE čipů pro inovovaný detektor ITS experimentu ALICE pod vedením RNDr. Jozefa Ferenceie, CSc., které probíhaly na cyklotronu U-120M v Řeži.

 

 • Dne 6.9.2016 Dne 6. 9. 2016 obhájil svou bakalářskou práci s názvem „Semi-inkluzivní pT spektra jetů v lehkých systémech na LHC“[link] student FJFI ČVUT v Praze Peter Príbeli, který na ní pracoval pod vedením RNDr. Filipa Křížka, Ph.D.

 

 • Dne 24.6.2016 obhájili úspěšně své ročníkové projekty (výzkumné úkoly) na FJFI ČVUT v Praze dva studenti našeho týmu: Bc. Martin Kocmánek (“Study of jet production at RHIC“, ved. práce RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.) a Bc. Miroslav Šaur („Analysis of D0 production in Cu+Au collisionst in the STAR experiment, ved. práce Mgr. Pavol Federič, Ph.D.).

 

 

 

 • 11.2.2016 byl v časopise Phys.Rev. D93 (2016) 034023 publikován článek „Drell-Yan in the color dipole picture revisited, jehož hlavními autory jsou zahraniční vědec Dr. Roman Pasechnik, který byl aktivně zapojen do řešení OPVK projektu a se kterým nadále náš tým vědecky spolupracuje v rámci udržitelnosti projektu, doc. M. Šumbera, E. Basso, V. P. Goncalves, J. Nemchik.

 

 • 2.2.2016 úspěšně obhájil svou bakalářskou práci na téma „Optimization of Processing of Data Files in System DIRAC“ student MFF UK Martin Adam.

 

 • 5.1.2016 navštívila skupinu URHIC v ÚJF prof. Christine Nattrass z University of Knoxville přednesla seminář na téma „Precision background subtraction in dihadron correlations and jet- hadron correlations“.
2015

 

 • 30.6.2015 Mgr. Peter Filip, Ph.D. Přednesl celoústavní seminář na téma ”Modifikace rozpadu hadronu v silném magnetickém poli”.

 

 • 1.4.2015 se do řešení projektu zapojil nový postdoktorand, RNDr. Peter Filip, Ph.D., který bude pracovat na experimentu STAR.

 

 • 30.3.2015 ÚJF Řež navštívil vedoucí projektu inovace vnitřního dráhového systému detektoru ALICE Prof. Luciano Musa z CERNu. RNDr. Jozef Ferencei, CSc., a Ing. Tomáš Vaňát seznámili hosta s infrastrukturou ústavu vhodnou pro studium radiační odolnosti Si sensorů a elektroniky. Prof. Luciano Musa si v doprovodu expertů prohlédl cyklotron U-120M, rychlý neutronový generátor a reaktor LVR-15.

 

 • 27.3.2015 RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. přednesla na zasedání mezinárodní komise RECFA přednášku shrnující výsledky studia extrémních stavů hmoty v jádro-jaderných srážkách v České republice.

 

 • 13.3.2015 RNDr. Jozef Ferencei, CSc., přednesl v rámci akce “11th International Particle Physics Masterclasses” přednášku pro středoškolské studenty na téma: “Detektor ALICE na urychlovači LHC”.

 

 • Regionální setkání fyziků spolupracujících na experimentu STAR
  Ve dnech 9.-11.2.2015 se v Praze uskuteční setkání fyziků, kteří se účastní experimentu STAR. Ten studuje srážky ultrarelativistických těžkých jader urychlených na urychlovači RHIC v Brookhavenu. Meeting bude zaměřený hlavně na studium produkce těžkých kvarků, výtrysků a částicových korelací. Mezi hlavní organizátory patří náš ústav a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Probíhat bude v budově FJFI ČVUT v Trojanové ulici 13. Bližší informace a program lze nalézt na stránkách setkání .

 

 • 1.1. 2015 Tým posílili noví diplomanti Bc. Kamila Vysoká a Bc. Tomáš Rybáček, kteří se zapojili do zlepšení metodiky měření radiační odolnosti komponent pro připravovanou inovaci vnitřního dráhového systému detektoru ALICE.
2014

 

 • 14.-17.11.2014 RNDr. Jozef Ferencei, CSc. se zúčastnil testů prototypů elektronických čipů s integrovanými silikonovými senzory (MAPS) pro připravovanou inovaci vnitřního dráhového systému detektoru ALICE. Měření se realizovalo na elektronovém urychlovači DAFNE Beam-Test Facility v ústavu INFN Laboratori Nazionali di Frascati.

 

 • 17.10.2014 RNDr. Jozef Ferencei, CSc. přednesl v rámci akce “Hands on CERN” přednášku na téma: “ALICE Detector @ LHC Collider” pro studenty 2. ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

 

 • 7.10.2014 RNDr. Filip Křížek, Ph.D. přednesl na KTE Zápodočeské Univerzity v Plzni seminář na téma "Malý třesk".

 

 

 • Ve dnech 16.9.-20.9.2014 proběhne konference 18. konference českých a slovenských fyziků, které se za podpory našeho projektu zúčastní a přednášky na ní přednesou postdoktorandi Mgr. Pavol Federič, Ph.D. a RNDr. Filip Křížek a doktorandi Ing. Jan Rusňák a Ing. Michal Vajzer.

 

 • Ve dnech 1.9.-12.9. 2014 proběhne kurz "Zpracování experimentálních dat a tvorby simulací ve fyzice vysokých energií v problematice experimentů ALICE a STAR" pro studenty bakalářského, magisterského a doktorandského studia pod vedením mezinárodně uznávaného experta v oblasti fyziky těžkých iontů, Dr. Gábora Davida z Brookhavenské národní laboratoře v USA.

 

 • 13.7. - 13. 9. 2014 V rámci letní stáže na projektu inovace vnitřního dráhového systému ALICE pracovali studenti 1. ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Peter Príbeli a Vladimir Žitka. Pod vedením RNDr. Jozefa Ferenceie, CSc. a RNDr. Filipa Křížka, PhD. navrhli a sestrojili mechanismus na kontinuální ozařování vysokofrekvenčních kabelů v protonovém svazku cyklotronu ÚJF Řež a analyzovali naměřená data pro kalibraci ionizační komůrky pomoci detektoru Timepix.

 

 • 25.4. 2014 se konal seminář teoretického fyzika Dr. Romana Pasechnika z Univerzity v Lundu, Švédsko s názvem "QCD description of soft effects in hard diffractive scattering".

 

2013

 

 • Ve dnech 2.-6.9. 2013 organizujeme ve spolupráci s ÚJF AVČR v.v.i. v Řeži, MFF UK a FJFI ČVUT v Praze mezinárodní letní školu fyziky 25th Indian-Summer School: Understanding Hot & Dense QCD Matter. Další informace o škole a jejím programu lze nalézt na webových stránkách školy.

 

 • 21.-24.8.2013 se uskuteční ozařovaní SEU chipů (statických pamětí) pro experiment ALICE v ústavu PSI Villigen při vyšší energii protonového svazku od 70 do 250 MeV. Zúčastní se ho skupina z ÚJF pod vedením RNDr. Jozefa Ferencie, CSc. a skupina z CERNu pod vedením Dr. H. Hillemanse.

 

 • 24.2.-1.3. 2013 Dr. Róbert Vertési a doktorand Ing. D. Tlustý zúčastní kolaboračního mítinku experimentu STAR v laboratoři BNL, USA. Ing. Tlustý pak bude v následujících dvou týdnech zapojen jako vedoucí směny také do sběru dat experimentu STAR.

 

2012

 

 • 5.10.2012 Na katedře fyziky FJFI ČVUT v Praze se uskutečnil seminář Mgr. K. Koláře, Ph.D. na téma "Faktorizační schéma NLO".

 

 • 16.7.-19.7.2012 RNDr. Jozef Ferencei, CSc. a doc. Michal Šumbera, CSc. DSc. se zúčastnili mítinku experimentu ALICE v CERN. Během svého pobytu diskutovali na zasedání výboru ústavů účastnících se projektu inovace vnitřního dráhového systému (ITS) experimentu ALICE příspěvek české skupiny na těchto inovacích.