Zahlavi

Vladimir Lotoreichik převzal diplom doktora fyzikálně-matematických věd

23. 05. 2024

Odborník na matematickou fyziku Vladimir Lotoreichik z OTF ÚJF převzal ve středu dne 22. května 2024 z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové diplom o udělení prestižního titulu „doktor fyzikálně-matematických věd“. Titul, který má anglický ekvivalent „Research Professor“, Dr. Lotoreichik získal na základě obhájení disertace nazvané „Optimization and asymptotics of eigenvalues for differential operators with surface interactions“. Práci obhájil před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika.

Vladimir Lotoreichik si získal renomé v analýze singulárních Schrödingerových a Dirakových operátorů a ve spektrální geometrii. Témata, jimž se věnuje, se týkají tvarové optimalizace a asymptotického chování vlastních hodnot diferenciálních operátorů. V. Lotoreichik je autorem nebo spoluautorem více než 60 časopiseckých nebo sborníkových textů.

Titul DSc. za jménem podle pravidel Akademie věd ČR vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Titul za jménem potvrzuje, že badatelé patří k vědecké špičce a předávají zkušenosti a znalosti dál, ať už k nastupujícím generacím, nebo k veřejnosti.