Zahlavi

Novinky

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
03. 07. 2024

Vědecká pracovnice ÚJF RNDr. Adéla Jagerová, Ph.D. získala dne 28. 6. 2024 Cenu Henriho Becquerela. Ocenění uděluje Velvyslanectví Francouzké republiky v ČR nejlepším mladým vědcům a vědkyním zabývajícím se jaderným výzkumem.

24. 06. 2024

Tým ÚJF dne 19. června 2024 prezentoval náš ústav na VědaFestu, největší venkovní populárně naučné akci v ČR. Olena Bakhmachuk, Jan Kameník (oba z OJS) a Josef Novák (ONF) představili unikátní model urychlovače, tzv. Plastotron, měřili radioaktivitu kolem nás i v nás, zamýšleli se nad rozdílem ve velikosti atomu a jeho jádra. A jako v minulých ročnících několika experimenty demonstrovali vlastnosti vakua.

VědaFest je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011.

19. 06. 2024

Aktinium-225 (225Ac), které má vysoký potenciál pro léčbu malých nádorů a metastáz, by se mohlo v budoucnu vyrábět podle technologie vyvinuté českými vědci. Laboratoř s unikátní aparaturou, kde by měla výroba probíhat, se dnes otevřela v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy. Předcházely tomu dva roky spolupráce týmu špičkového experta na radionuklidy Ondřeje Lebedy s německou společností Eckert & Ziegler Radiopharma. Do vývoje přístrojů a technologie investovala firma 100 milionů korun.

10. 06. 2024

Diplomantka Dr. Ivany Krausové z Oddělení jaderné spektroskopie Ing. Lucie Dvořáková obsadila se svou diplomovou prací první místo na 12. ročníku studentské konference Výživa, potraviny a zdraví pořádané Společností pro výživu ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

07. 06. 2024

Oddělení teoretické fyziky ÚJF uspořádalo v úterý dne 4. 6. 2024 v Řeži pro studentky a studenty posledních ročníků středních škol vůbec první Den s teoretickou jadernou fyzikou. Šest studentek a pět studentů se během čtyř přednášek seznámilo se základy fungování mikrosvěta elementárních částic, včetně částic v atomovém jádru. 

04. 06. 2024

Ústav jaderné fyziky (ÚJF) se podílí na výzkumech tzv. Čáslavské kalvy, ostatku lebky, který je připisován slavnému vojevůdci Janu Žižkovi. V letech 2022 a 2023 prováděl tým Kateřiny Pachnerové-Brabcové z Oddělení dozimetrie záření (ODZ) měření vzorku na urychlovačovém hmotnostním spektrometru MILEA. Cílem měření bylo určit stáří kalvy a potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že kalva mohla skutečně autorovi strategie vozové hradby patřit.

03. 06. 2024

Ústav jaderné fyziky AV ČR se tradičně prezentoval na Veletrhu vědy, největší vědecko-popularizační akci v ČR. Veletrh na přelomu května a června pořádala Akademie věd ČR. 

23. 05. 2024

Odborník na matematickou fyziku Vladimir Lotoreichik z OTF ÚJF převzal ve středu dne 22. května 2024 z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové diplom o udělení prestižního titulu „doktor fyzikálně-matematických věd“. Titul, který má anglický ekvivalent „Research Professor“, Dr. Lotoreichik získal na základě obhájení disertace nazvané „Optimization and asymptotics of eigenvalues for differential operators with surface interactions“. Práci obhájil před komisí Jaderná, subjaderná a matematická fyzika.

15. 05. 2024

Tým Dr. Marka Fikrleho z Oddělení jaderné spektroskopie ÚJF se podílel na vzniku knihy, která získala druhé místo v prestižní soutěži Gloria musaealis. Kniha nese hlavní název KRÁLOVSKÉ KLE NOTY ZE MŠECE A ŘEVNIČOVA a představuje významný archeologický nález fragmentů opaskové přezky, prstenu a závěsu koňské ohlávky z období stěhování národů. Publikaci vydalo Muzeum T.G.M. Rakovník.

08. 04. 2024

ÚJF hledá seniorní vědce či postdoktorandy do Laboratoře tandetronu, Laboratoře nanomateriálů a do Oddělení jaderné spektroskopie.